Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Počet zapsaných studentů v AR 2020/2021
56

Co tě naučíme?
Naučíme tě, jak využívat metody sociální práce, jak provádět zdravotně sociální šetření, jak odhalovat zdravotní a sociální rizika, poskytnout základní krizovou pomoc. Budeš rozumět oborům sociologie, sociální práce, právo, získáš základní znalosti z různých oborů medicíny, psychologie a ošetřovatelství. Ukážeme ti, jak provádět výzkum a využívat jeho výsledky ve svém oboru. Povedeme tě ke kritickému myšlení a všeobecnému rozhledu vysokoškolsky vzdělaného člověka.

Čím budeš?
Získáš kvalifikaci zdravotně-sociální pracovník a kompetence k provádění zdravotně-sociální práce u lidí zdravých, nemocných, sociálně znevýhodněných. Budeš umět vyhledávat zdravotní a sociální rizika, poskytovat sociálně právní poradenství, provádět sociální prevenci, řešit krizové situace. Budeš moci pracovat v terénu (komunitě) i ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Navštiv nás

2021Září
1
Říjen
0
Listopad
1
Prosinec
1
2022Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
2021-09-24T00:00:00
24. 9. 2021 - 24. 9. 2021
17:00 - 23:00
Noc vědců v Pardubicích 2021

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda v podání našich vědců ukáže svou pravou tvář.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
13+13+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26+0+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14+7+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+28+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
21+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26+0+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
30+26+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+40+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
16+10+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
13+13+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
13+13+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+26+0
Kredity
2

Po vystudování budeš

Zdravotně-sociální pracovník

Úspěšní absolventi

PhDr. Karolína Rumlová, MBA
Oblastní charita Přelouč
vedoucí

Karolína je jednou z prvních absolventek oboru Zdravotně-sociální pracovník. Kromě vedoucí funkce v Oblastní charitě přednáší na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice a je členkou komunitního plánování pardubického magistrátu i členkou Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic
...rozhovor s Karolínou

Tvoje studijní referentka

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 + 1, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15 000

Prezenční studium

V rámci prezenčního studia chodíš do školy dle rozvrhu, který si sám sestavíš (pondělí - pátek).

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.