Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Počet zapsaných studentů v AR 2020/2021
56

Co tě naučíme?
Naučíme tě, jak využívat metody sociální práce, jak provádět zdravotně sociální šetření, jak odhalovat zdravotní a sociální rizika, poskytnout základní krizovou pomoc. Budeš rozumět oborům sociologie, sociální práce, právo, získáš základní znalosti z různých oborů medicíny, psychologie a ošetřovatelství. Ukážeme ti, jak provádět výzkum a využívat jeho výsledky ve svém oboru. Povedeme tě ke kritickému myšlení a všeobecnému rozhledu vysokoškolsky vzdělaného člověka.

Čím budeš?
Získáš kvalifikaci zdravotně-sociální pracovník a kompetence k provádění zdravotně-sociální práce u lidí zdravých, nemocných, sociálně znevýhodněných. Budeš umět vyhledávat zdravotní a sociální rizika, poskytovat sociálně právní poradenství, provádět sociální prevenci, řešit krizové situace. Budeš moci pracovat v terénu (komunitě) i ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Navštiv nás

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
13+13+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26+0+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
14+7+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+28+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
21+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26+0+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
30+26+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+40+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
16+10+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
13+13+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
13+13+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+26+0
Kredity
2

Po vystudování budeš

Zdravotně-sociální pracovník

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 3 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Prezenční studium

V rámci prezenčního studia chodíš do školy dle rozvrhu, který si sám sestavíš (pondělí - pátek).

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.