Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je kompletně v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
150

Co tě naučíme?
V průběhu studia získáš odborné znalosti z teoretických předmětů (Biologie, Matematika, Fyzika), které jsou základem pro všechny chemické a bioanalytické předměty, které na ně budou navazovat. Velký důraz bude kladen i na praktickou část výuky tak, abys na konci studia byl plně kvalifikovaným pracovníkem v oblastech zpracování a analýzy biologického materiálu.

Čím budeš?
Staneš se plnohodnotně vzdělaným odborníkem v oboru analytické chemie a biochemie, který pracuje v biochemicky zaměřených analytických laboratořích, kde provádí analýzy humánních, veterinárních a přírodních materiálů moderními analytickými a biochemickými metodami.
Budeš schopen navrhovat, organizovat a realizovat laboratorní experimenty a vypracovávat odborné zprávy a studie v uvedených oborech, budeš mít specializované jazykové znalosti angličtiny, budeš ovládat základy informačních technologií, budeš schopen vykonávat poradenskou činnost při výběru analytických metod a experimentálních postupů, budeš schopen samostatně a bezpečně pracovat v biochemické specializované laboratoři a zodpovědně posuzovat rizika těchto prací.
Uplatníš se například v akademické sféře a dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi v oboru biochemie, v průmyslových odvětvích zpracovávajících a analyzujících biologické materiály, laboratořích zabývajících se analýzou humánních, veterinárních a přírodních biologických materiálů, stejně tak jako v laboratořích klinické medicíny.

Navštiv nás

20. 1. 2021
Veletrh Gaudeamus on-line 2021
Zobrazit více

Ve středu 20. listopadu se potkáme na sociálních sítích při živém streamu. Připojte se od 10.45, kdy vás Lenka s Honzou seznámí s Univerzitou Pardubice. 
Zjistíte, jaké nabízíme možnosti studia, podíváte se do kampusu a co obnáší život vysokoškoláka.
Zaklikněte si Facebookovou událost Univerzita Pardubice na Gaudeamu on-line, ať vám přenos neuteče a těšíme se na on-line viděnou!

27. 1. 2021
Den otevřených dveří
Zobrazit více

Máš zájem o chemii? Chceš se podívat, jak to u nás vypadá a jak se u nás studuje? Přijď na 1. Den otevřených dveří, který jako tradičně proběhne v lednu na naší fakultě.

10. 2. 2021
Den otevřených dveří
Zobrazit více

Máš zájem o chemii, chceš se podívat, jak to u nás vypadá, jak se u nás studuje a nebo jsi nestihl/a první den otevřených dveří? Přijď na 2. Den otevřených dveří, který proběhne v únoru na naší fakultě.

Předměty, které studovali letošní prváci

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+0
Kredity
8
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+4
Kredity
8
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+5+0
Kredity
8
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+3
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 4 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně
Studentská cena děkana pro Bc. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 5 000 Kč
Propagace fakulty
za popularizaci a spoluúčast až 1000 Kč za akci
Studentská cena děkana pro NMgr. a Ph.D. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 15 000 Kč

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.