Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Ing.
Typ programu
Akademický

Důraz bude kladen na získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání. Dostatek prostoru budeš mít ale i k osvojení praktických dovedností. Teorii si budeš ověřovat v moderních laboratořích nebo při úkolech napojených na partnery v průmyslu.  Odborníci z praxe se také zapojují do výuky. 

Po absolvování bakalářského studia budeš moci pokračovat v jakémkoliv typu navazujícího studijního programu, nebo se rozhodnout pro přímý nástup do praxe. Vybraní absolventi navazujícího studijního programu mohou pokračovat v doktorském studijním programu.

 

 

Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Předpokládaný počet přijatých
30
ONLINE Den otevřených dveří
dod.fei.upce.cz

Co tě naučíme?

Během studia získáš znalosti a zkušenosti z oblasti řízení a regulace, mechatroniky, umělé inteligence, identifikace a modelování, průmyslových robotů, průmyslových řídicích systémů a projektování řídicích systémů. V rámci podrobnější specializace si budeš volit mezi předměty jako průmyslové sítě, kybernetická bezpečnost, optimalizace nebo zpracování signálů. Během studia budeš trávit hodně času v laboratořích, kde budeš své znalosti aplikovat k řešení skutečných inženýrských úkolů. V předmětech tě budou vést i zkušení odborníci působící v předních průmyslových podnicích. Dokonce můžeš přinést vlastní projekty, které budeš v rámci studia rozvíjet, například formou diplomové práce.

Čím budeš?

Získaný přehled, znalosti a schopnost dobré orientace v moderních automatizačních, řídicích a informačních systémech ti pomůže zvládat rychlý vývoj v této oblasti i v budoucnosti. Absolvování tohoto programu ti zajistí uplatnění v mnoha technických, vývojových i výzkumných pozicích výrobních, technologických a projekčních firem.

Co budeš studovat?

Na konkrétní plán studia, předměty a jejich obsah se můžeš podívat na našem webu. Kdyby tě cokoliv zajímalo, můžeš nám napsat nebo zavolat.

Navštiv nás

2024Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+2+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+1+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+3+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+3+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+3+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+2+0
Kredity
5

Kde se uplatníš?

automatizační technik
řídící pracovník ve výrobě
projektant automatizačních systémů
projektant řídících systémů

Úspěšní absolventi

Ing. Miloslav Kočí
projektový manažer

To hlavní, co si z univerzitních studií odnesete, není pouze znalost Maxwellových rovnic, nebo jak počítat integrál. Důležitější je vědět, jak získávat kontakty, jak prezentovat před publikem, schopnost dohledat důležité informace nebo se umět připravit na významnou zkoušku. To vše mi Univerzita Pardubice dala, bez toho bych se v mém zaměstnání neobešel.

Bc. Roman Štěpánek

Vždycky mě zajímala umělá inteligence. Fascinuje mě, jak vychází z přírodních jevů. Chci být součástí 4. průmyslové revoluce. Využít vědecké poznání, zlepšovat digitalizaci a automatizaci výroby. Mám v plánu být v centru těchto změn. Buď tam i ty. Najdi svoji identitu.

Ing. Karel Dytrych
podnikatel a konzultant

Studium rozvinulo moji kreativitu. Udělat složité věci jednoduššími mě baví. Naše Freelo.cz usnadňuje podnikání firmám i organizacím. Díky jednoduchému serveru Vas-Hosting.cz se může o chod webových aplikací starat kdokoliv ze zaměstnanců. Chtěj víc. Najdi svoji identitu.

Kdo tě bude učit?

doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.
Katedra řízení procesů
proděkan pro vědu a tvůrčí činnost
doc. Ing. František Dušek, CSc.
Katedra řízení procesů
proděkan pro vzdělávací činnost

V jakých firmách nebo institucích budeš moct dělat praxi

 • Spel a.s.
  Spel a.s.
 • Domat Control System s.r.o.
  Domat Control System s.r.o.
 • JHV-Engineering s.r.o.
  JHV-Engineering s.r.o.
 • K2 Machine s.r.o.
  K2 Machine s.r.o.
 • Teco a.s.
  Teco a.s.
 • SUMO s.r.o.
  SUMO s.r.o.
 • SmartBIT s.r.o.
  SmartBIT s.r.o.
 • ProjectSoft HK a.s.
  ProjectSoft HK a.s.
 • ControlTech s.r.o.
  ControlTech s.r.o.

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 3 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně
Stipendium pro sociálně znevýhodněné studenty
3800 kč
Mimořádná jednorázová stipendia
za vynikající reprezentaci školy ve sportu či umění, za mimořádné vynikající výsledky ve výzkumné činnosti
Zahraniční stipendium
na podporu studia či stáže v zahraničí

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15 000 Kč.

Prezenční studium

Denní forma studia, která ti umožní pravidelně navštěvovat přednášky a semináře podle rozvrhu, který si sestavíš.

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studiem doktorského programu se z tebe stane vysoce kvalifikovaný odborník, který bude schopen řešit složité vědeckotechnické úkoly. Naučíš se zde fungovat jako člen týmu, ale čeká tě i individuální práce.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Studiem doktorského programu se z tebe stane vysoce kvalifikovaný odborník, který bude schopen řešit složité vědeckotechnické úkoly. Naučíš se zde fungovat jako člen týmu, ale čeká tě i individuální práce.

Život v Pardubicích

Sídlíme v příjemném prostředí v centru města, odkud budeš mít vše na dosah.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.