Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterské
Titul
Získáš titul Ing.
Typ programu
Akademický

Důraz bude kladen na získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání. Dostatek prostoru budeš mít ale i k osvojení praktických dovedností. Teorii si budeš ověřovat v moderních laboratořích nebo při úkolech napojených na partnery v průmyslu.  Odborníci z praxe se také zapojují do výuky. 

Po absolvování bakalářského studia budeš moci pokračovat v jakémkoliv typu navazujícího studijního programu, nebo se rozhodnout pro přímý nástup do praxe. Vybraní absolventi navazujícího studijního programu mohou pokračovat v doktorském studijním programu.

 

 

Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je kompletně v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
75

Co tě naučíme?

Během studia získáš znalosti a zkušenosti z oblasti řízení a regulace, mechatroniky, umělé inteligence, identifikace a modelování, průmyslových robotů, průmyslových řídicích systémů a projektování řídicích systémů. V rámci podrobnější specializace si budeš volit mezi předměty jako průmyslové sítě, kybernetická bezpečnost, optimalizace nebo zpracování signálů. Během studia budeš trávit hodně času v laboratořích, kde budeš své znalosti aplikovat k řešení skutečných inženýrských úkolů. V předmětech tě budou vést i zkušení odborníci působící v předních průmyslových podnicích. Dokonce můžeš přinést vlastní projekty, které budeš v rámci studia rozvíjet, například formou diplomové práce.

Čím budeš?

Získaný přehled, znalosti a schopnost dobré orientace v moderních automatizačních, řídicích a informačních systémech ti pomůže zvládat rychlý vývoj v této oblasti i v budoucnosti. Absolvování tohoto programu ti zajistí uplatnění v mnoha technických, vývojových i výzkumných pozicích výrobních, technologických a projekčních firem.

Co budeš studovat?

Na konkrétní plán studia, předměty a jejich obsah se můžeš podívat na našem webu. Kdyby tě cokoliv zajímalo, můžeš nám napsat nebo zavolat.

Navštiv nás

20. 1. 2021
Veletrh Gaudeamus on-line 2021
Zobrazit více

Ve středu 20. listopadu se potkáme na sociálních sítích při živém streamu. Připojte se od 10.45, kdy vás Lenka s Honzou seznámí s Univerzitou Pardubice. 
Zjistíte, jaké nabízíme možnosti studia, podíváte se do kampusu a co obnáší život vysokoškoláka.
Zaklikněte si Facebookovou událost Univerzita Pardubice na Gaudeamu on-line, ať vám přenos neuteče a těšíme se na on-line viděnou!

5. 2. 2021
Den otevřených dveří

Co studují letošní prváci

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+2+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+1+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+3+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+3+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+2+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+2+0
Kredity
5

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně

Prezenční studium

Denní forma studia, která ti umožní pravidelně navštěvovat přednášky a semináře podle rozvrhu, který si sestavíš.

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studiem doktorského programu se z tebe stane vysoce kvalifikovaný odborník, který bude schopen řešit složité vědeckotechnické úkoly. Naučíš se zde fungovat jako člen týmu, ale čeká tě i individuální práce.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Studiem doktorského programu se z tebe stane vysoce kvalifikovaný odborník, který bude schopen řešit složité vědeckotechnické úkoly. Naučíš se zde fungovat jako člen týmu, ale čeká tě i individuální práce.

Život v Pardubicích

Sídlíme v příjemném prostředí v centru města, odkud budeš mít vše na dosah.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.