Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Ing.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Předpokládaný počet přijatých
75
ONLINE Den otevřených dveří
dod.fei.upce.cz

Co tě naučíme?

V oboru komunikací a radarů získáš unikátní znalosti v oblasti detekce a sledování pohybu letadel a dalších druhů objektů, které využiješ pro návrh komunikačních a lokačních systémů a jejich komponent. Seznámíš se s principy určování polohy pomocí satelitních i pozemních navigačních systémů. Znalosti si budeš ověřovat na moderním laboratorním vybavení, které využívají technologické firmy při vývoji a analýze systémů. Během studia se setkáš s mnoha odborníky z praxe, budeš mít možnost zvolit si téma diplomové práce ve spolupráci s firmou nebo podle svého zapojení do výzkumných projektů.

Čím budeš?

Studium ti nabídne široké uplatnění v oboru zabezpečovací a senzorové techniky s důrazem na využití v komunikačních a radarových systémech. Získaná odbornost ti otevře možnosti zaměstnání v technologických firmách zaměřeným na vývoj komunikačních technologií či v oblasti lokalizace/sledování objektů.

Uplatníš se zejména jako samostatný vývojový pracovník či systémový inženýr ve společnostech, které se zabývají vývojem, výrobou, instalací a provozem elektronických přístrojů, zařízení a systémů pro radarovou a senzorovou techniku, lokalizačními systémy, informačními a komunikačními systémy. V aplikační sféře můžeš dále pracovat na pozici vedoucího technika a systémového specialisty pro vývoj a výzkum elektronických zařízení a systémů.

Co budeš studovat?

Na konkrétní plán studia, předměty a jejich obsah se můžeš podívat na našem webu. Kdyby tě cokoliv zajímalo, můžeš nám napsat nebo zavolat.

Navštiv nás

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+1+1
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+2+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+2+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+2+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+2+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+2+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+1+1
Kredity
4
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+3+0
Kredity
5

Kde se uplatníš?

vývojový pracovník komunikačních systémů
vývojový pracovník radarových systémů
systémový inženýr
specialista v oblasti mikrovlnné techniky
odborník v oblasti lokalizačních systémů
vedoucí technik a systémový specialista
specialista pro výzkum elektronických systémů
inženýr elektronik ve výzkumu a vývoji
inženýr v oblasti elektronických komunikací včetně radiokomunikací

Kdo tě bude učit?

V jakých firmách nebo institucích budeš moct dělat praxi

 • RETIA a.s.
  RETIA a.s.
 • ELDIS Pardubice s.r.o.
  ELDIS Pardubice s.r.o.
 • ERA a.s.
  ERA a.s.
 • AŽD Praha s.r.o.
  AŽD Praha s.r.o.
 • Mikroelektronika spol. s r.o.
  Mikroelektronika spol. s r.o.
 • T-CZ a.s.
  T-CZ a.s.

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně
Stipendium pro sociálně znevýhodněné studenty
3 650 kč
Mimořádná jednorázová stipendia
za vynikající reprezentaci školy ve sportu či umění, za mimořádné vynikající výsledky ve výzkumné činnosti
Zahraniční stipendium
na podporu studia či stáže v zahraničí

Prezenční studium

Denní forma studia, která ti umožní pravidelně navštěvovat přednášky a semináře podle rozvrhu, který si sestavíš.

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Studiem doktorského programu se z tebe stane vysoce kvalifikovaný odborník, který bude schopen řešit složité vědeckotechnické úkoly. Naučíš se zde fungovat jako člen týmu, ale čeká tě i individuální práce.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Studiem doktorského programu se z tebe stane vysoce kvalifikovaný odborník, který bude schopen řešit složité vědeckotechnické úkoly. Naučíš se zde fungovat jako člen týmu, ale čeká tě i individuální práce.
Sídlíme v příjemném prostředí v centru města, odkud budeš mít vše na dosah.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.