Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Typ programu
Akademický

Důraz bude kladen na získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání. Dostatek prostoru budeš mít ale i k osvojení praktických dovedností. Teorii si budeš ověřovat v moderních laboratořích nebo při úkolech napojených na partnery v průmyslu.  Odborníci z praxe se také zapojují do výuky. 

Po absolvování bakalářského studia budeš moci pokračovat v jakémkoliv typu navazujícího studijního programu, nebo se rozhodnout pro přímý nástup do praxe. Vybraní absolventi navazujícího studijního programu mohou pokračovat v doktorském studijním programu.

 

 

Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
ONLINE Den otevřených dveří
dod.fei.upce.cz
Předpokládaný počet přijatých ve 2. kole
10

Jak probíhá výuka v kombinované formě?

Přímá výuka v kombinované formě probíhá obvykle v jednom dni v týdnu a je založená především na prakticky zaměřených kurzech, které doplňují samostatné studium. Výuka je rovnoměrně rozložená do 12ti týdnů semestru, v pátek jsou rozvrhovány předměty s pravidelnými laboratořemi nebo cvičeními. Předměty typu Angličtina, Bezpečnost práce nebo Technická dokumentace proběhnou formou intenzivních kurzů.

Co tě naučíme?

V oboru komunikačních technologií tě uvedeme do světa elektronických systémů, které se využívají v mobilních sítích, senzorových systémech a všude tam, kde je potřeba přenášet informace. V moderních laboratořích si ověříš funkce mnoha typů přenosových technologií, navrhneš si svoji anténu a budeš analyzovat rádiové signály. To vše bude doplněno potřebným teoretickým základem, který využiješ pro návrh a konstrukci elektronických obvodů, zpracování signálu nebo měření rádiového rušení.

Čím budeš?

Poskytneme ti kvalitní vzdělání a dovednosti, kterých si zaměstnavatelé velmi cení, především kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Najdeš uplatnění jako odborník v technologických či komunikačních společnostech, které se zabývají vývojem elektronických přístrojů, systémů a zařízení, rádiovou a senzorovou technikou, informačními a komunikačními systémy.  
Můžeš působit na pozici technika, vývojového pracovníka nebo specialisty pro návrh, správu a údržbu elektronických zařízení. Tvoje znalosti pokryjí problematiku identifikace předností/nedostatků systémů pro konkrétní aplikace od zpracování informací z různých zdrojů do formátu vhodného pro přenos moderním komunikačním systémem či sítí, oblasti zpracování a přenosu signálů, filtrace a dalších signálových operací, nezbytných pro každý komunikační systém.
Sám si pak můžeš vybrat, jestli chceš tyto znalosti dále rozvíjet a stát se inženýrem, nebo jít rovnou do praxe.

Co budeš studovat?

Na konkrétní plán studia, předměty a jejich obsah se můžeš podívat na našem webu. Kdyby tě cokoliv zajímalo, můžeš nám napsat (garant studijního programu zdenek.nemec@upce.cz) nebo zavolat (466036441).

Navštiv nás

2024Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za semestr
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+24S
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+24S
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+24S
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+24S
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+24S
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
2

Kde se uplatníš?

vývojář elektronických systémů
odborník v technologických společnostech
technik ve výzkumu a vývoji
návrhář elektronických zařízení
specialista v oblasti zpracování signálů
návrhář senzorových systémů
technik v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
technik provozu informačních a komunikačních technologií
technik elektronik ve výzkumu a vývoji
technik elektronik projektant a konstruktér
technik přístrojů, strojů a zařízení
technik programátor

Úspěšní absolventi

Ing. Miloslav Kočí
projektový manažer

To hlavní, co si z univerzitních studií odnesete, není pouze znalost Maxwellových rovnic, nebo jak počítat integrál. Důležitější je vědět, jak získávat kontakty, jak prezentovat před publikem, schopnost dohledat důležité informace nebo se umět připravit na významnou zkoušku. To vše mi Univerzita Pardubice dala, bez toho bych se v mém zaměstnání neobešel.

Bc. Roman Štěpánek

Vždycky mě zajímala umělá inteligence. Fascinuje mě, jak vychází z přírodních jevů. Chci být součástí 4. průmyslové revoluce. Využít vědecké poznání, zlepšovat digitalizaci a automatizaci výroby. Mám v plánu být v centru těchto změn. Buď tam i ty. Najdi svoji identitu.

Ing. Karel Dytrych
podnikatel a konzultant

Studium rozvinulo moji kreativitu. Udělat složité věci jednoduššími mě baví. Naše Freelo.cz usnadňuje podnikání firmám i organizacím. Díky jednoduchému serveru Vas-Hosting.cz se může o chod webových aplikací starat kdokoliv ze zaměstnanců. Chtěj víc. Najdi svoji identitu.

Kdo tě bude učit?

V jakých firmách nebo institucích budeš moct dělat praxi

 • RETIA a.s.
  RETIA a.s.
 • ERA a.s.
  ERA a.s.
 • AŽD Praha s.r.o.
  AŽD Praha s.r.o.
 • Mikroelektronika spol. s r.o.
  Mikroelektronika spol. s r.o.
 • T-CZ a.s.
  T-CZ a.s.
 • ELDIS Pardubice s.r.o.
  ELDIS Pardubice s.r.o.

Jaká můžeš získat stipendia

Stipendium pro sociálně znevýhodněné studenty
3800 kč
Mimořádná jednorázová stipendia
za vynikající reprezentaci školy ve sportu či umění, za mimořádné vynikající výsledky ve výzkumné činnosti
Zahraniční stipendium
na podporu studia či stáže v zahraničí

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za prvních započatých 6 měsíců 15 000 Kč.

Kombinované studium

Kombinovaná forma studia je vzdělávací forma založená na řízeném samostatném studiu s využitím distančních opor doplněné o kontaktní výuku, která probíhá v pátek. Rozsah požadovaných znalostí je identický s prezenčním studiem.

 

 

 

 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Komunikační, radarová a senzorová technika se stala nedílnou součástí našich životů. S komunikačními a radarovými/senzorovými systémy se denně setkáváme nejen v „chytré“ domácnosti, prostředcích pro mobilní komunikace a v oblasti volnočasových aktivit, ale hlavně v oblasti bezpečnosti pozemní a letecké dopravy či zabezpečení objektů. Staň se odborníkem určujícím nové trendy a utvářejícím budoucnost moderního oboru.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Komunikační, radarová a senzorová technika se stala nedílnou součástí našich životů. S komunikačními a radarovými/senzorovými systémy se denně setkáváme nejen v „chytré“ domácnosti, prostředcích pro mobilní komunikace a v oblasti volnočasových aktivit, ale hlavně v oblasti bezpečnosti pozemní a letecké dopravy či zabezpečení objektů. Staň se odborníkem určujícím nové trendy a utvářejícím budoucnost moderního oboru.

Život v Pardubicích

Sídlíme v příjemném prostředí v centru města, odkud budeš mít vše na dosah.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.