Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Typ programu
Akademický

Důraz bude kladen na získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání. Dostatek prostoru budeš mít ale i k osvojení praktických dovedností. Teorii si budeš ověřovat v moderních laboratořích nebo při úkolech napojených na partnery v průmyslu.  Odborníci z praxe se také zapojují do výuky. 

Po absolvování bakalářského studia budeš moci pokračovat v jakémkoliv typu navazujícího studijního programu, nebo se rozhodnout pro přímý nástup do praxe. Vybraní absolventi navazujícího studijního programu mohou pokračovat v doktorském studijním programu.

 

 

Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Předpokládaný počet přijatých
75
ONLINE Den otevřených dveří
dod.fei.upce.cz

Co tě naučíme?

V oboru komunikačních technologií tě uvedeme do světa elektronických systémů, které se využívají v mobilních sítích, senzorových systémech a všude tam, kde je potřeba přenášet informace. V moderních laboratořích si ověříš funkce mnoha typů přenosových technologií, navrhneš si svoji anténu a budeš analyzovat rádiové signály. To vše bude doplněno potřebným teoretickým základem, který využiješ pro návrh a konstrukci elektronických obvodů, zpracování signálu nebo měření rádiového rušení.

Čím budeš?

Poskytneme ti kvalitní vzdělání a dovednosti, kterých si zaměstnavatelé velmi cení, především kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Najdeš uplatnění jako odborník v technologických či komunikačních společnostech, které se zabývají vývojem elektronických přístrojů, systémů a zařízení, rádiovou a senzorovou technikou, informačními a komunikačními systémy.  
Můžeš působit na pozici technika, vývojového pracovníka nebo specialisty pro návrh, správu a údržbu elektronických zařízení. Tvoje znalosti pokryjí problematiku identifikace předností/nedostatků systémů pro konkrétní aplikace od zpracování informací z různých zdrojů do formátu vhodného pro přenos moderním komunikačním systémem či sítí, oblasti zpracování a přenosu signálů, filtrace a dalších signálových operací, nezbytných pro každý komunikační systém.
Sám si pak můžeš vybrat, jestli chceš tyto znalosti dále rozvíjet a stát se inženýrem, nebo jít rovnou do praxe.

 

Co budeš studovat?

Na konkrétní plán studia, předměty a jejich obsah se můžeš podívat na našem webu. Kdyby tě cokoliv zajímalo, můžeš nám napsat nebo zavolat.

Navštiv nás

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+1+1
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+1+1
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+3+0
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+1+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
2

Kde se uplatníš?

vývojář elektronických systémů
odborník v technologických společnostech
technik ve výzkumu a vývoji
návrhář elektronických zařízení
specialista v oblasti zpracování signálů
návrhář senzorových systémů
technik v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
technik provozu informačních a komunikačních technologií
technik elektronik ve výzkumu a vývoji
technik elektronik projektant a konstruktér
technik přístrojů, strojů a zařízení
technik programátor

Kdo tě bude učit?

V jakých firmách nebo institucích budeš moct dělat praxi

 • RETIA a.s.
  RETIA a.s.
 • ERA a.s.
  ERA a.s.
 • AŽD Praha s.r.o.
  AŽD Praha s.r.o.
 • Mikroelektronika spol. s r.o.
  Mikroelektronika spol. s r.o.
 • T-CZ a.s.
  T-CZ a.s.
 • ELDIS Pardubice s.r.o.
  ELDIS Pardubice s.r.o.

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně
Stipendium pro sociálně znevýhodněné studenty
3 650 kč
Mimořádná jednorázová stipendia
za vynikající reprezentaci školy ve sportu či umění, za mimořádné vynikající výsledky ve výzkumné činnosti
Zahraniční stipendium
na podporu studia či stáže v zahraničí

Prezenční studium

Denní forma studia, která ti umožní pravidelně navštěvovat přednášky a semináře podle rozvrhu, který si sestavíš.

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Komunikační, radarová a senzorová technika se stala nedílnou součástí našich životů. S komunikačními a radarovými/senzorovými systémy se denně setkáváme nejen v „chytré“ domácnosti, prostředcích pro mobilní komunikace a v oblasti volnočasových aktivit, ale hlavně v oblasti bezpečnosti pozemní a letecké dopravy či zabezpečení objektů. Staň se odborníkem určujícím nové trendy a utvářejícím budoucnost moderního oboru.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Komunikační, radarová a senzorová technika se stala nedílnou součástí našich životů. S komunikačními a radarovými/senzorovými systémy se denně setkáváme nejen v „chytré“ domácnosti, prostředcích pro mobilní komunikace a v oblasti volnočasových aktivit, ale hlavně v oblasti bezpečnosti pozemní a letecké dopravy či zabezpečení objektů. Staň se odborníkem určujícím nové trendy a utvářejícím budoucnost moderního oboru.

Život v Pardubicích

Sídlíme v příjemném prostředí v centru města, odkud budeš mít vše na dosah.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.