Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Ing.
Typ programu
Akademický
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
28

Co tě naučíme?

Naučíme Tě analyzovat finanční fungování a solventnost klientů, budeš umět samostatně a kvalifikovaně rozhodovat jak a kam investovat. Naučíš se také plynně cizí jazyk a bezproblémově používat pro výpočty a analýzy moderní informační technologie.

Čím budeš?

Po ukončení studia budeš moci pracovat jako analytik a finanční manažer bank, pojišťoven a dalších finančních nebo investičních společností. Díky jedinečnému studiu se přidáš k mnoha našim úspěšným absolventům. Velmi snadno nalezneš uplatnění jako analytik a finanční manažer bank, pojišťoven a jiných finančních institucí, protože budeš schopen samostatně rozhodovat na základě profesionálních analýz a pomocí adekvátních exaktních metod a kvantitativních metod v kombinaci se znalostmi informačních technologií.

Double Degree program

V rámci studia specializace Management finančních institucí se můžeš zapojit do Double Degree programu, který fakulta realizuje společně s Technische Universität Dresden (TU Dresden), fakultou Internationales Hochschulinstitut Zittau (IHI Zittau) v Německu. Podstata „double degree“ spočívá v tom, že po úspěšném absolvování programu získáš diplomy dva (od domácí i zahraniční univerzity). To je umožněno tím, že některé předměty se uznávají pro oba studijní programy. Získáním „double degree“ si mimo jiné významně vylepšíš postavení na evropském i českém trhu práce, nejen proto, že TU Dresden patří mezi 12 nejlepších vysokých škol v Německu.

Co budeš studovat?

Klasické studium magisterského programu specializace Management finančních institucí. Navíc strávíš jeden semestr (pro pobyt na zahraniční instituci je možné čerpat prostředky z Erasmus+ ) na IHI Zittau. Studium probíhá v češtině, semestr v zahraničí se vyučuje v angličtině. Můžeš zde studovat předměty jako např. Responsible Management, Intercultural Communication, Research Project in International Business, Managing the Multinational Company, International Business Law, Finance, Applied Microeconomics. Můžeš využít i libovolnou nabídku předmětů TU Dresden.

Navštiv nás

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+1
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+3+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+2+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+3+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+1+0
Kredity
3

Více informací o studiu poskytne

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.