Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Co obnáší přijímačky?
Motivační dopis
Předpokládaný počet přijímaných studentů
50
Den otevřených dveří
10. 12. 2021

Kde se uplatníš? 

S ohledem na typ studijního programu se absolvent může uplatnit v kulturních a vzdělávacích institucích, v muzejnictví, v knihovnictví, v oblasti cestovního ruchu, v marketingu a reklamě, v mediální a nakladatelské sféře, v orgánech veřejné správy a samosprávy včetně neziskových organizací a nadací a v dalších institucích zabývajících se péčí o kulturu. 

Co obnáší přijímačky? 

Motivační dopis ve formátu pdf v českém jazyce v rozsahu 200–300 slov. Dopis uchazeč vloží jako přílohu e-přihlášky. V dopise je nutné uvést jméno, příjmení a studijní obor, na který si uchazeč podal přihlášku. Uchazeč v dopise objasní svůj vztah k oboru, důvody jeho výběru a charakterizuje svá očekávání. 

V rámci přijímacího řízení musí uchazeči se státním občanstvím jiným než České republiky prokázat jazykovou způsobilost pro studium ve studijním programu v českém jazyce, a to dokladem o absolvování certifikované zkoušky z českého jazyka pro cizince alespoň na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Tento certifikát uchazeč doloží do 20. 4. 2021 jako povinnou přílohu e-přihlášky.

E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf. 

Navštiv nás

2022Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2023Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3

Profesní uplatnění

novinář
tiskový mluvčí
copywriter
nakladatel
spisovatel
korektorka
literární historik
průvodce
pedagogický pracovník

Úspěšní studenti a absolventi

Mgr. Přemysl Krejčík

Jsem šéfredaktorem časopisu, který objevuje mladé literární talenty. Sám také píšu. Moje kniha získala nominaci na prestižní cenu Jiřího Ortena. Díky studiu mám šanci dělat věci, které mě baví, být v nich úspěšný i pomáhat růst jiným. Zkus to taky. Najdi svoji identitu.

Mgr. Lukáš Holeček, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR

Kdo Tě bude učit

PhDr. Ivo Říha, PhD.
Katedra literární kultury a slavistiky
Proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj FF

literární historik

Mgr. Jiří Studený, PhD.
Katedra literární kultury a slavistiky
básník, lektor tvůrčího psaní

Kde můžeš absolvovat praxi

 • redakce novin a časopisů
  redakce novin a časopisů
 • knihovny
  knihovny
 • nakladatelství
  nakladatelství
 • kulturní a vzdělávací instituce
  kulturní a vzdělávací instituce
 • cestovní ruch
  cestovní ruch
 • marketing a reklama
  marketing a reklama
 • Veřejná správa
  Veřejná správa
 • nadace
  nadace

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Magisterská specializace Dějiny literární kultury se zaměří především na problematiku dějin písemnictví, knih a čtenářství. Ta bude nazírána v širším sociokulturním kontextu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.