Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Co obnáší přijímačky?
Motivační pohovor
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20

Vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/22. Přihlášky přijímáme do 20. 8. 2021. Více info zde.  Vzhledem k tomu, že počet přihlášených uchazečů do studijního programu Religionistika byl vyšší než počet přijímaných uchazečů, byli jsme nuceni podniknout kroky,  které nám umožní přijmout takový počet uchazečů, který nepřesáhne kapacitu studijních programů. Všichni uchazeči byli e-mailem vyrozuměni o následném postupu. Věnujte, prosím, pozornost e-mailovým schránkám. Přijímací zkouška má podobu on-line motivačního pohovoru, který se uskuteční ve dnech 2. – 3. 9. 2021.

Chceš porozumět nejzazším lidským motivacím? Různé druhy náboženských představ prostupují totiž celou společností a vytváří tak i základní hodnoty každého lidského života, podle kterých se rozhodujeme, vychováváme děti nebo chápeme pojmy jako naděje, vina či čest. Studium religionistiky tě seznámí s náboženskými systémy minulosti i současnosti a rozšíří ti pohled na život a společnost.

CO SE U NÁS NAUČÍŠ?

Studiem Religionistiky si osvojíš schopnost samostatně interpretovat náboženské a kulturní jevy, zejména mýty a rituály, rozpoznávat typy náboženských předporozumění a styly argumentace. Seznámíš se náboženskými systémy minulosti i se současným náboženským životem. Naučíš se překládat ze současných i starobylých jazyků a získáš širší pohled na život a společnost. Budeš umět lépe rozpoznávat a odolávat demagogii, fake news, populismu či manipulaci.

S námi se budeš moci zaměřit na zkoumání náboženských jevů, které jsou významné pro fungování moderní společnosti, například:

  • iniciační rituály a veřejné slavnosti;
  • mýty včetně fake news;
  • lidová spiritualita;
  • role násilí v náboženských systémech.

Během studia si osvojíš i další schopnosti, které ti zajistí širší možnosti výběru, kde a co dále studovat, nebo kde a jak pracovat. Naučíme tě:

  • dobré znalosti angličtiny;
  • základů odborného překladu;
  • obeznámenosti s různými typy informačních zdrojů a vyhodnocování jejich relevance;
  • práce s granty a grantovými žádostmi;
  • dobré argumentační schopnosti a schopnost vystupování ve veřejném prostoru.

Navštiv nás

2021Září
1
Říjen
0
Listopad
1
Prosinec
1
2022Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
2021-09-24T00:00:00
24. 9. 2021 - 24. 9. 2021
17:00 - 23:00
Noc vědců v Pardubicích 2021

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda v podání našich vědců ukáže svou pravou tvář.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3

Profesní uplatnění

orgány státní správy a veřejné správy
neziskové organizace
média

Úspěšní absolventi

Mgr. Přemysl Krejčík

Jsem šéfredaktorem časopisu, který objevuje mladé literární talenty. Sám také píšu. Moje kniha získala nominaci na prestižní cenu Jiřího Ortena. Díky studiu mám šanci dělat věci, které mě baví, být v nich úspěšný i pomáhat růst jiným. Zkus to taky. Najdi svoji identitu.

Mgr. Aneta Kohoutová

Filozofie má spoustu moderních podob. Já spojuji myšlenky filozofů s veřejným prostorem i každodenní realitou. Chci, aby lidé vnímali své okolí jako základ svobody a podíleli se na jeho přeměně. Změní to život všech. Ty můžeš taky. Najdi svoji identitu.

Kdo Tě bude učit

ThDr. Jan Rokyta, Ph.D.
Katedra filosofie a religionistiky
Oddělení religionistiky
Mgr. Lucie Valentinová
Katedra filosofie a religionistiky
Oddělení religionistiky
Mgr. Zuzana Bártová, Ph.D.
Katedra filosofie a religionistiky
Oddělení religionistiky
Mgr. Filip Horáček, Ph.D.
Katedra filosofie a religionistiky
Oddělení religionistiky
Mgr. Helena Dyndová
Katedra filosofie a religionistiky
Oddělení religionistiky
Mgr. František Novotný
Katedra filosofie a religionistiky
Oddělení religionistiky

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Navazující magisterské studium filosofie se zaměřuje na témata evropské filosofické tradice od řeckých počátků až po současnost, a to se zvláštním zřetelem k filosofii lidské praxe – etice a politickému myšlení. Cílem studia je důkladné uvedení studentů do hlavních proudů, směrů a otázek těchto filosofických oborů, a to ve vztahu k evropskému metafyzickému myšlení. Etika a politická filosofie nejsou chápány jako oddělené specializované disciplíny, ale jako perspektivy zkoumajícího myšlení, které zůstává v původním slova smyslu filosofické.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.