Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Jak se uplatníš?
Získáš kvalifikaci učitele
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20
Co obnáší přijímačky?
Projekt diplomové práce

Co tě naučíme?

Absolvent je připraven vykonávat učitelskou profesi kvalitně, v intencích požadavků na začínajícího učitele formulovaných v připravovaném standardu učitele. To znamená jednat v souladu s etikou učitelské profese (tedy zejména s respektem k žákovi, k jeho specifickým potřebám a možnostem, s úsilím o rozvoj potencialit žáka k jeho osobnímu maximu), zakládat svou profesní činnost na širokém spektru znalostí a dovedností (oborových, oborově didaktických, pedagogicko-psychologických – znalosti cílů a kontextů vzdělávání, znalosti kurikula, znalosti o žácích, o procesech učení, řízení třídy apod.). Tímto studiem dostaneš také výborný základ pro doktorské studium.  

Dle MŠMT získává absolvent Učitelství anglického jazyka odbornou kvalifikaci učitele anglického jazyka, která ho opravňuje k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka. 

Co obnáší přijímačky? 

Uchazeč musí absolvovat minimálně bakalářské vysokoškolské studium programu Anglický jazyk, specializace Anglický jazyk pro vzdělávání nebo programu obsahově srovnatelného, tzn. takového, jehož součástí je jak složka oborová (anglický jazyk, literatura a kulturní studia), tak složka pedagogicko-psychologická včetně základů oborové didaktiky. 

Součástí přihlášky je projekt diplomové práce v anglickém jazyce v rozsahu 1000–1500 slov (mimo bibliografii) a potvrzení o absolvování předmětů v bakalářském studiu. Projekt uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 30. 4. 2022. Náležitosti projektu jsou zveřejněny na webových stránkách katedry anglistiky a amerikanistiky. E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf. 

Navštiv nás

2022Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2023Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3

Profesní uplatnění

učitel
lektor
majitel jazykovky

Úspěšní studenti a absolventi

Mgr. Bc. Jana Brandová
Gymnázium a SOŠ Přelouč
zástupkyně ředitele a učitelka anglického jazyka

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Proděkanka pro vzdělávání FF
PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Helena Zitková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky

Kde můžeš absolvovat praxi

 • ZŠ Benešovo náměstí Pardubice
  ZŠ Benešovo náměstí Pardubice
 • GYASOS Přelouč
  GYASOS Přelouč
 • ZŠ Studánka Pardubice
  ZŠ Studánka Pardubice
 • ZŠ Waldorfská Pardubice
  ZŠ Waldorfská Pardubice
 • a mnoho dalších...
  a mnoho dalších...

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.