Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Jak se uplatníš?
Získáš kvalifikaci učitele
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20
Co obnáší přijímačky?
Ústní pohovor

Absolvent je připraven vykonávat učitelskou profesi kvalitně, v intencích požadavků na začínajícího učitele formulovaných v připravovaném standardu učitele. To znamená jednat v souladu s etikou učitelské profese (tedy zejména s respektem k žákovi, k jeho specifickým potřebám a možnostem, s úsilím o rozvoj potencialit žáka k jeho osobnímu maximu), zakládat svou profesní činnost na širokém spektru znalostí a dovedností (oborových, oborově didaktických, pedagogicko-psychologických – znalosti cílů a kontextů vzdělávání, znalosti kurikula, znalosti o žácích, o procesech učení, řízení třídy apod.).

Dle MŠMT získává absolvent Učitelství anglického jazyka odbornou kvalifikaci učitele anglického jazyka, která ho opravňuje k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka

 

Navštiv nás

8. 3. 2021
Akce pro uchazeče: FFakulta@na dosah
Zobrazit více

Dny otevřených dveří na FF UPCE proběhly v lednu...ale my dveře nezavíráme. Naši fakultu máš stále na dosah! Studenti, učitelé a Tvoje dotazy. Najdi svoji identitu. 

KDY: 8. –  11. března 2021            KDE: online v MS Teams  
Více info zde. 

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4

Kde můžeš absolvovat praxi

  • ZŠ Benešovo náměstí Pardubice
    ZŠ Benešovo náměstí Pardubice
  • GYASOS Přelouč
    GYASOS Přelouč
  • ZŠ Studánka Pardubice
    ZŠ Studánka Pardubice

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.