Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Jak se uplatníš?
Získáš kvalifikaci učitele
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20
Co obnáší přijímačky?
Body jsou přidělovány na základě hodnocení předložených dokumentů, zejména projektu diplomové práce, bez osobní účasti uchazeče.

Provozní informace pro rok 2021
Ústní přijímací zkouška se ruší.
Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 20 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu za podmínky dosažení minimálního počtu 60 bodů. Body jsou přidělovány na základě hodnocení předložených dokumentů, zejména projektu diplomové práce, bez osobní účasti uchazeče

Absolvent je připraven vykonávat učitelskou profesi kvalitně, v intencích požadavků na začínajícího učitele formulovaných v připravovaném standardu učitele. To znamená jednat v souladu s etikou učitelské profese (tedy zejména s respektem k žákovi, k jeho specifickým potřebám a možnostem, s úsilím o rozvoj potencialit žáka k jeho osobnímu maximu), zakládat svou profesní činnost na širokém spektru znalostí a dovedností (oborových, oborově didaktických, pedagogicko-psychologických – znalosti cílů a kontextů vzdělávání, znalosti kurikula, znalosti o žácích, o procesech učení, řízení třídy apod.).

Dle MŠMT získává absolvent Učitelství anglického jazyka odbornou kvalifikaci učitele anglického jazyka, která ho opravňuje k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka

 

Navštiv nás

2021Září
1
Říjen
0
Listopad
1
Prosinec
1
2022Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
2021-09-24T00:00:00
24. 9. 2021 - 24. 9. 2021
17:00 - 23:00
Noc vědců v Pardubicích 2021

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda v podání našich vědců ukáže svou pravou tvář.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4

Úspěšní absolventi

Mgr. Přemysl Krejčík

Jsem šéfredaktorem časopisu, který objevuje mladé literární talenty. Sám také píšu. Moje kniha získala nominaci na prestižní cenu Jiřího Ortena. Díky studiu mám šanci dělat věci, které mě baví, být v nich úspěšný i pomáhat růst jiným. Zkus to taky. Najdi svoji identitu.

Mgr. Aneta Kohoutová

Filozofie má spoustu moderních podob. Já spojuji myšlenky filozofů s veřejným prostorem i každodenní realitou. Chci, aby lidé vnímali své okolí jako základ svobody a podíleli se na jeho přeměně. Změní to život všech. Ty můžeš taky. Najdi svoji identitu.

Kde můžeš absolvovat praxi

  • ZŠ Benešovo náměstí Pardubice
    ZŠ Benešovo náměstí Pardubice
  • GYASOS Přelouč
    GYASOS Přelouč
  • ZŠ Studánka Pardubice
    ZŠ Studánka Pardubice

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.