Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Typ programu
Profesní
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet zapsaných studentů v AR 2020/2021
64

Co tě naučíme?
Naučíme tě, jak pochopit lidi a jejich potřeby, jak pečovat o zdravou i nemocnou ženu, o těhotnou, rodičku a novorozence, jak zvládat krizové situace. Budeš rozumět oborům porodní asistence, gynekologie, porodnictví a neonatologie (nauka o novorozencích) i humanitním oborům, jako je např. psychologie, etika, sociologie. Ukážeme ti, jak provádět výzkum a využívat jeho výsledky ve svém oboru. Získáš všeobecný rozhled vysokoškolsky vzdělaného člověka.

Čím budeš?
Získáš kvalifikaci Porodní asistentka/Porodní asistent a profesní kompetence uznávané v ČR i v celé EU. Můžeš se ucházet o práci v EU. Staneš se odborníkem, který se může uplatnit v nemocnicích, porodnicích, vysoce specializovaných centrech, ambulancích i v terénní péči. Budeš moci pracovat samostatně nebo v týmu dalších odborníků.

Navštiv nás

2021Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2022Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0

Po vystudování budeš

Porodní asistentka

Úspěšní studenti

Bc. Tereza Vašíčková
Gynekologicko – porodnické oddělení, Nemocnice Šternberk
porodní asistentka - oddělení šestinedělí

Absolventka bakalářského programu Porodní asistence. Pracuje na oddělení šestinedělí ve šternberské nemocnici. Momentálně v rámci praxe učí na VOŠ všeobecné a dětské sestry, kterým se snaží ukázat, že na svou práci mohou být hrdé...rozhovor s Terkou

Bc. Blanka Tiainen, MSc.
Univerzitní nemocnice, Turku, Finsko
porodní asistentka

Blanka po studiu na osmiletém gymnáziu vystudovala obor Porodní asistentka na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. V průběhu studia absolvovala v rámci programu Erasmus studijní a posléze i pracovní stáž ve Finsku.  Po ukončení studia na FZS pracovala rok v ČR na porodním sále a na soukromé IVF klinice v Brně.

Od roku 2010 žije ve Finsku, kde vystudovala magisterské studium a nyní mimo práce v porodnici v Univerzitní nemocnici v Turku, také učí budoucí porodní asistentky a zdravotní sestřičky....článek i rozhovor s Blankou

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 3 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 + 1, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15.000,-

Prezenční studium

V rámci prezenčního studia chodíš do školy dle rozvrhu, který si sám sestavíš (pondělí - pátek).

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Jsi již odborníkem v oblasti péče o ženu a novorozence, máš bakalářský diplom v oboru porodní asistentka? Chceš se dále rozvíjet, získat úplné vysokoškolské vzdělání? Chceš se stát odborníkem v péči o ženu před, v průběhu a po operačním výkonu?

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.