Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je kompletně v češtině
Den otevřených dveří
Počet přijatých minule
25

Absolvent studijního programu Historie, specializace Archeologie si osvojí kompetence, umožňující působení na dílčím úseku odborného historického pracoviště, popřípadě vykonávat samostatné specializované činnosti, např. podílet se na organizování terénní výkopové aktivity. Bude schopen pro evidenční potřeby odborných institucí a pro památkovou agendu státních a obecních úřadů provádět fotodokumentaci a katalogizaci sbírkového materiálu. V současnosti je silná poptávka po absolventech daného typu studia u soukromých společností provádějících záchranné archeologické výzkumy, absolventi proto budou připravování pro výkon povolání ve sféře terénní archeologie.

Navštiv nás

20. 1. 2021
Veletrh Gaudeamus on-line 2021
Zobrazit více

Ve středu 20. listopadu se potkáme na sociálních sítích při živém streamu. Připojte se od 10.45, kdy vás Lenka s Honzou seznámí s Univerzitou Pardubice. 
Zjistíte, jaké nabízíme možnosti studia, podíváte se do kampusu a co obnáší život vysokoškoláka.
Zaklikněte si Facebookovou událost Univerzita Pardubice na Gaudeamu on-line, ať vám přenos neuteče a těšíme se na on-line viděnou!

23. 1. 2021
On-line den otevřených dveří
Zobrazit více

Záznam živého přenosu plný rozhovorů se studenty a učiteli, medailonků jednotlivých kateder. Po celou dobu přenosu budeš moci pokládat dotazy prostřednictvím on-line chatu.  

Kdo jsou úspěšní studenti tohoto oboru

Blanka Zubáková
získala cenu Magnesia litera za objev roku
pracuje v Akademii věd ČR
Ladislav Nekvapil
v pozici zástupce ředitele Východočeského muzea v Pardubicích ovlivňuje směřování největší muzejní instituce v kraji

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
Ústav historických věd
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
Ústav historických věd
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Děkan Fakulty filozofické
Ústav historických věd
doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
Ústav historických věd

Kde můžeš absolvovat praxi

  • Východočeské muzeum v Pardubichích
    Východočeské muzeum v Pardubichích
  • Regionální muzeum v Chrudimi
    Regionální muzeum v Chrudimi
  • Muzeum a galerie Orlických hor
    Muzeum a galerie Orlických hor

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Kulturně historická studia vychází z aktuálního pojetí kulturních dějin kladoucím důraz na antropologizující směr bádání s výzkumným akcentem zohledňujícím především středoevropský vývoj v 15. - 19. století.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Péče o kulturní dědictví směřuje do oblasti památkové péče a do disciplinárně úzce provázaných oblastí dějin stavební kultury, památkové péče a dějin umění.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.