Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Specializace studijního programu Historie
Co obnáší přijímačky?
Motivační pohovor
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20

(10. 5. - 22. 8. 2022) Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny / Позачергова вступна кампанія для абітурієнтів з України

Co tě naučíme? 

Absolvent studijního programu Historie, specializace Ochrana hmotných památek bude připraven pro uplatnění kompetencí pro práci vyšší odborné síly v instituci s historickým zaměřením (památkové ústavy, muzea, občanská sdružení etc.) a v příslušných odborech státní správy, zajišťující agendu péče o hmotné kulturní dědictví. Bude schopen zajišťovat základní charakteristiku a dokumentaci historických památek, zpracovávat podklady pro umělecko-historické analýzy nemovitých památek nebo jejich souborů. 

Co obnáší přijímačky? 

Podmínkou přijetí je absolvování motivačního pohovoru v českém jazyce. Motivační pohovory se uskuteční online prostřednictvím aplikace MS Teams. V rámci pohovoru uchazeči o studium představí motivaci, s níž se na jednotlivé specializace hlásí, demonstrují svůj odborný zájem a budou mít možnost zeptat se na otázky, které je budou zajímat.  

Přijímací zkouška se promíjí při výborných studijních výsledcích na střední škole (maturita do 2,0; na závěr každého ročníku uchazeč nikdy nebyl z žádného předmětu klasifikován hůř než „dobře“) nebo při prokazatelných úspěších ve středoškolské odborné činnosti v některém ze společensko-vědních oborů (účast v celostátním kole, umístění do 3. místa v krajském kole). 

Navštiv nás

2022Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2023Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4

Profesní uplatnění

zaměstnanec institucí památkové péče
veřejná správa zabývající se ochranou památek
soukromé společnosti zabývající se stavebně historickými průzkumy
poradenství při přípravě a realizaci obnovy památek a restaurátorském průzkumu

Úspěšní studenti a absolventi

Mgr. Aneta Kohoutová

Filozofie má spoustu moderních podob. Já spojuji myšlenky filozofů s veřejným prostorem i každodenní realitou. Chci, aby lidé vnímali své okolí jako základ svobody a podíleli se na jeho přeměně. Změní to život všech. Ty můžeš taky. Najdi svoji identitu.

Mgr. Tereza Houžvičková

Každý si může splnit sen. Tereza má už při studiu vlastní jazykovku a vede kurzy angličtiny. Dělej, co tě baví. Najdi svoji identitu.

Bc. Adam Ptáčník

Aktuálně studuje magisterský studijní program Resocializační pedagogika. Adam je zároveň český  reprezentant v házené. Díky skvělým sportovním výsledkům je jedním ze studentů Univerzity Pardubice, které vysoká škola podporuje ve studiu a zároveň v jejich sportovní kariéře.

Mgr. Pavlína Tomášová
Česká televize

Dramaturgyně pořadu UčíTelka, který byl nejsledovanějším pořadem pro děti ve věku 4-12 let. Jako projektová specialistka ve Zpravodajství ČT24 se podílí na koordinaci vzdělávacích projektů. Je doktorandkou filosofie a přispívá odbornými články do periodik jako je například Filosofický časopis. Věnuje se také popularizaci filosofie.

Mgr. Michal Němeček

Vášeň pro historii může přerůst v kariéru. Michala fascinují osudy československých letců RAF. Kam to táhne tebe? Najdi svoji identitu.

Kdo Tě bude učit

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.
Ústav historických věd
dějiny umění, památková péče, moderní česká architektura, barokní umění
Mgr. Bohdan Šeda
dějiny architektury, dějiny stavební kultury, průzkumy historických staveb
Ústav historických věd
MgA. Radek František Václavík
dějiny architektury, stavebně-historické průzkumy, dokumentace historických objektů
Ústav historických věd

Kde můžeš absolvovat praxi

  • Východočeské muzeum v Pardubicích
    Východočeské muzeum v Pardubicích
  • Muzeum východních Čech v Hradci Králové
    Muzeum východních Čech v Hradci Králové
  • Regionální muzeum v Chrudimi
    Regionální muzeum v Chrudimi

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Péče o kulturní dědictví směřuje do oblasti památkové péče a do disciplinárně úzce provázaných oblastí dějin stavební kultury, památkové péče a dějin umění.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.