Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Co obnáší přijímačky?
Písemný test
Předpokládaný počet přijímaných studentů
60
Den otevřených dveří
10. 12. 2021

Co tě naučíme? 

Studiem Anglického jazyka pro odbornou praxi se naučíš komunikovat v angličtině na úrovni C1 a rozšíříš také své komunikační kompetence v češtině. Získáš teoretický vhled do lingvistiky, dějin britské a americké literatury a kultury anglofonního světa. Osvojíš si praktické dovednosti překladu a tlumočení z angličtiny i češtiny a budeš mít přehled o fungování ekonomiky, práva a veřejné správy.  

Čím budeš? 

Jako absolvent získáš odpovídající komunikační kompetence v anglickém jazyce, překladatelské dovednosti a základní orientaci v oborech managementu, marketingu nebo práva. Profesní uplatnění nalezneš v překladatelských agenturách a redakcích, v administrativě, ve státní správě a samosprávě, v podnicích zabývajících se zahraničními styky, v obchodních firmách či kulturních nadacích – tedy všude tam, kde je zapotřebí dokonalá znalost anglického jazyka. 

Co obnáší přijímačky? 

Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikační kompetence v anglickém jazyce. Písemný test ověřuje řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním), znalosti lexikálně-gramatických struktur a úroveň znalostí anglo-amerického literárního a kulturního kontextu. 

V rámci přijímacího řízení musí uchazeči se státním občanstvím jiným než České republiky prokázat jazykovou způsobilost pro studium ve studijním programu v českém jazyce, a to dokladem o absolvování certifikované zkoušky z českého jazyka pro cizince alespoň na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Tento certifikát uchazeč doloží do 20. 4. 2022 jako povinnou přílohu e-přihlášky.

E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf. 

Zvyš svoji šanci u přijímacího řízení a přihlas se do 24. 3. 2022 na přípravné kurzyMateriály používané v kurzech vycházejí z jazykové úrovně intermediate – upper intermediate. Kurz není zaměřen na opakování či procvičování látky, ale na seznámení účastníků kurzu s možným formátem zkoušky z anglického jazyka.

Navštiv nás

2022Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2023Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+4+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+1
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3

Profesní uplatnění

jazykový lektor
copywriter
překladatel/tlumočník
specialista pro zahraniční styky
majitel jazykovky
pracovník v neziskovce

Úspěšní studenti a absolventi

Mgr. Lucie Hodovalová
ONLINE learning s.r.o.
jazyková lektorka a manažerka marketingu
Mgr. Tereza Houžvičková

Každý si může splnit sen. Tereza má už při studiu vlastní jazykovku a vede kurzy angličtiny. Dělej, co tě baví. Najdi svoji identitu.

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Proděkanka pro vzdělávání FF
PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Helena Zitková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky

Kde můžeš absolvovat praxi

 • Skřivánek
  Skřivánek
 • Foxconn
  Foxconn
 • Online jazyky
  Online jazyky
 • Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové
  Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové
 • Informační centrum Broumov
  Informační centrum Broumov
 • Městský úřad Choceň
  Městský úřad Choceň
 • Městské muzeum Přelouč
  Městské muzeum Přelouč
 • Synthesia, a.s.
  Synthesia, a.s.

  Jsme odpovědným zaměstnavatelem, který klade důraz na týmovou spolupráci a osobní rozvoj zaměstnanců. Uvědomujeme si, že spokojení, vysoce kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou základem našeho úspěchu.

 • Avast Software
  Avast Software

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Program rozvíjí komunikační kompetenci studentů v anglickém jazyce, prohlubuje jejich vhled do oboru anglický jazyk (z pohledu lingvistického a kulturně-literárního). Jeho cílem je připravit kvalifikované odborníky, učitele anglického jazyka, a vybavit je profesními kompetencemi, které jim umožní kvalitně vykonávat profesi v kontextu současných i budoucích požadavků na vzdělávání.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Baví tě angličtina, chceš ji umět pořádně, rozumět jejímu vývoji a literatuře? Angličtina je a bude světovým jazykem a málokdo ji ovládá bravurně. Budou tě tak potřebovat v mnoha firmách a institucích a domluvíš se s lidmi po celém světě.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.