Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Studium
Sdružené studium
Co obnáší přijímačky?
Motivační pohovor
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20
Špičkové mezinárodní vědecké pracoviště
Centrum pro etiku

(10. 5. - 22. 8. 2022) Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny / Позачергова вступна кампанія для абітурієнтів з України

Co tě naučíme? 

Studiem Religionistiky si osvojíš schopnost samostatně interpretovat náboženské a kulturní jevy, zejména mýty a rituály, rozpoznávat typy náboženských předporozumění a styly argumentace. Seznámíš se náboženskými systémy minulosti i se současným náboženským životem. Naučíš se překládat ze současných i starobylých jazyků a získáš širší pohled na život a společnost. Budeš umět lépe rozpoznávat a odolávat demagogii, fake news, populismu či manipulaci. 

Studium Filosofie ti poskytne rozšíření vědomostí týkajících se klasických filosofických témat, a tím rozvine i tvé systematické myšlení, práci s odbornými prameny a kritické myšlení. 

Bakalářská práce je zařazena do programu maior, tj. Religionistika, přičemž program nelze během studia změnit. 

Čím budeš? 

Po úspěšném dokončení studia se uplatníš v mnoha různých oblastech: v médiích, soukromém sektoru, který vyžaduje kreativitu, přemýšlivost a samostatnost, ale i orgánech státní správy a veřejné správy či neziskových organizacích. Jako náš absolvent budeš ovládat anglický jazyk na úrovni B2, budeš schopen vypracovat grantovou žádost na podporu kulturních či komunitních projektů. Díky kombinaci s filosofií získáš širší pohled na život a společnost, dobré argumentační schopnosti a budeš umět vystupovat ve veřejném prostoru. 

Co obnáší přijímačky? 

Pokud počet uchazečů překročí kapacitu studijního programu, pozveme tě na motivační pohovor. Bude se konat v českém/slovenském jazyce, buď online, nebo osobně. Budeme zvědavi na tvoji motivaci ke studiu a na tvoje očekávání. Ty se budeš moci zeptat na otázky, které zajímají tebe. Pokud budeš chtít přinést, můžeme rozhovor vést nad seznamem odborné literatury, který přineseš. 

Chceš vědět více o studiu? Vše se dozvíš na webu katedry. 

Navštiv nás

2022Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2023Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+1
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
6

Úspěšní studenti a absolventi

Mgr. Pavlína Tomášová
Česká televize

Dramaturgyně pořadu UčíTelka, který byl nejsledovanějším pořadem pro děti ve věku 4-12 let. Jako projektová specialistka ve Zpravodajství ČT24 se podílí na koordinaci vzdělávacích projektů. Je doktorandkou filosofie a přispívá odbornými články do periodik jako je například Filosofický časopis. Věnuje se také popularizaci filosofie.

Mgr. Aneta Kohoutová

Filozofie má spoustu moderních podob. Já spojuji myšlenky filozofů s veřejným prostorem i každodenní realitou. Chci, aby lidé vnímali své okolí jako základ svobody a podíleli se na jeho přeměně. Změní to život všech. Ty můžeš taky. Najdi svoji identitu.

Mgr. Tadeáš Vala

Na filozofické fakultě člověk dostane dost prostoru k seberealizaci a k uplatnění vlastních myšlenek. Já studijní a badatelské období využil k zahraničním stážím ve španělské Valencii, Filadelfii, Athénách i Splitu a ke spolupořádání mezinárodních konferencí. Zvolil jsem si akademickou dráhu, které se držím zuby nehty, což dosvědčuje i fakt, že v současné době studuji souběžně dva doktoráty. Ve svých výzkumech se zaměřuji na snahu rozbourat množství zajetých stereotypů, předsudků a předporozumění. Já svoji identitu našel, můžete i Vy.

Kdo Tě bude učit

doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Katedra filosofie a religionistiky
Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.
Centrum pro etiku
Zástupce vedoucího výzkumu
Mgr. Lucie Valentinová, Ph.D.
Katedra filosofie a religionistiky
Oddělení religionistiky

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Navazující magisterské studium filosofie se zaměřuje na témata evropské filosofické tradice od řeckých počátků až po současnost, a to se zvláštním zřetelem k filosofii lidské praxe – etice a politickému myšlení. Cílem studia je důkladné uvedení studentů do hlavních proudů, směrů a otázek těchto filosofických oborů, a to ve vztahu k evropskému metafyzickému myšlení. Etika a politická filosofie nejsou chápány jako oddělené specializované disciplíny, ale jako perspektivy zkoumajícího myšlení, které zůstává v původním slova smyslu filosofické.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Navazující magisterské studium v anglickém jazyce Ethics and Political Philosophy se zaměřuje na dva hlavní obory praktické filosofie – etiku a politickou filosofii. Vstupním předpokladem studia je velmi dobrá úroveň anglického jazyka.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Doktorské studium filosofie katedry filosofie se zaměřuje především na filosofická témata z oblasti politické filosofie, etiky, filosofie výchovy, filosofické komeniologie, etické aspekty vědy a dějiny filosofie (viz vědecké granty a aktivity katedry a jejích členů).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Doktorské studium filosofie katedry filosofie se zaměřuje především na filosofická témata z oblasti politické filosofie, etiky, filosofie výchovy, filosofické komeniologie, etické aspekty vědy a dějiny filosofie (viz vědecké granty a aktivity katedry a jejích členů).

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.