Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Studium
Sdružené studium
Co obnáší přijímačky?
Bez přijímaček - kritéria přijetí upřesněna níže
Špičkové mezinárodní vědecké pracoviště
Centrum pro etiku
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20

Co tě naučíme?
Studiem Anglického jazyka tě vybavíme potřebnou úrovní komunikačních dovedností v ústním i psaném projevu. Získáš cenné informace v oblasti lingvistické, literární a kulturní a teoretických i praktických poznatků ve sféře odborného překladu. Seznámíš se také se základy ekonomicko-správních disciplín tak, abys dokázal pracovat s tematicky zaměřenými texty.

Studijní program Filosofie ti poskytne rozšíření vědomostí týkajících se klasických filosofických témat, a tím rozvine i tvé systematické myšlení, práci s odbornými prameny a kritické myšlení.

Čím budeš?
Po úspěšném dokončení studijního oboru se uplatníš v orgánech státní správy a samosprávy, soukromých zahraničních firmách, obchodních firmách a agenturách provozujících překladatelskou činnost. Díky kombinaci s filosofií získáš obecný vhled a dílčí znalosti výchovy a vzdělávání a podrobnější znalosti problematiky školské politiky a školského managementu. Dalším možným uplatněním je tedy výchovně-vzdělávací činnost a případně působení v neziskových organizacích. 

Co obnáší přijímačky?
Přijímací zkoušky se ruší. Forma a podmínky přijímacího řízení i způsob hodnocení jsou shodné se studijním programem Anglický jazyk se specializacemi. Ke studiu mohou být přijati pouze ti uchazeči, kteří získají minimálně 55 bodů.

Uchazeči jsou povinni dodat jako přílohu e-přihlášky v termínu do 20. dubna 2021:

  1. naskenované kopie vysvědčení ze střední školy 1., 2. a 3. ročníku z obou pololetí ve formátu pdfNEBO kopii certifikátu jazykové zkoušky minimálně na úrovni B2 nebo vyšší, uvedené v seznamu MŠMT dostupném zde. Jiné, než v seznamu uvedené certifikáty nezasílejte! 

    Certifikát nahrazuje vysvědčení. Kopii certifikátu dokládejte ve formátu pdf.
     

  2. odkaz na motivační video monolog dle stanovených podmínek.

    Podrobnější informace jsou k dispozici na webu fakulty.

 

Navštiv nás

8. 3. 2021
Akce pro uchazeče: FFakulta@na dosah
Zobrazit více

Dny otevřených dveří na FF UPCE proběhly v lednu...ale my dveře nezavíráme. Naši fakultu máš stále na dosah! Studenti, učitelé a Tvoje dotazy. Najdi svoji identitu. 

KDY: 8. –  11. března 2021            KDE: online v MS Teams  
Více info zde. 

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+4+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+1
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
6

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.