Forma studia
Jazyk studia
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Pro tvé budoucí uplatnění v prostředí nejrůznějších analytických laboratoří ti nabízíme studijní obor Analytická chemie, který tě na tuto činnost velmi dobře připraví. Proto neváhej a přihlas se – jsme jednou z nejprestižnějších vzdělávacích institucí na poli chemicko-technologických oborů!
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš spolupracovat s lékaři, veterináři a ovládat analytické metody zpracování biologických vzorků a pracovat v nejmodernějších laboratořích? Jsi na správné cestě!
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Baví tě angličtina, chceš ji umět pořádně, rozumět jejímu vývoji a literatuře? Angličtina je a bude světovým jazykem a málokdo ji ovládá bravurně. Budou tě tak potřebovat v mnoha firmách a institucích a domluvíš se s lidmi po celém světě.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studiem Anorganické a bioanorganické chemie získáš nejenom kvalitní vzdělání v tomto odvětví, ale připravíme tě také na různé profese v oblasti chemicko-technologického průmyslu nebo výzkumu.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Pro uplatnění teoretických poznatků anorganické chemie v praxi, ale také pro dokonalé pochopení této vědní disciplíny, nabízíme uchazečům studium oboru Anorganická technologie. Pokud je právě toto směr, kterým se chceš i nadále ubírat, přihlas se a studuj na naší fakultě obor Anorganická technologie.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš se naučit vytěžovat dostupné datové zdroje, zajímá tě business inteligence a ochrana dat? Ve studijním programu Aplikovaná informatika – Data science pro business získáš znalosti metod umělé a výpočetní inteligence, z oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a využívání metod business intelligence v podnikovém managementu a marketingu.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Přijď k nám studovat a staň se odborníkem v oblasti automatizace, mechatroniky, robotiky a umělé inteligence. Tyto oblasti zažívají bouřlivý rozvoj a po absolvování studia si budeš vybírat z rozsáhlé nabídky zajímavých pracovních pozic.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš své znalosti z chemie zúročit ve zdravotnictví a pomáhat třeba pacientům nemocným rakovinou? Zaujala tě genetika a bez mikroskopu si už neumíš svou práci představit? Chceš pracovat ve špičkových laboratořích a analyzovat vzorky? Pojď studovat na naši fakultu.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Láká tě navrhovat a vyvíjet nové technologie s nejmodernějšími chemicko-inženýrskými druhy software? Zajímáš se o fenomény jako nanotechnologie, biomedicínské inženýrství, či o vývoj nových materiálů? Pak jsi na správné adrese. Studijní obor Chemické inženýrství ti nabízí vzdělání právě v těchto disciplínách.
Fakulta restaurování
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem je vychovávat specialisty v oboru restaurování s konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl knižní kultury a dokumentů na papírové a pergamenové podložce. Hmotná rozmanitost knižní kultury a dokumentů s sebou přináší nutnost orientace v materiálech, jako jsou papír, kov, useň, pergamen, textil, vosk, případně další.  
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Zajímá tě strategický, takticko-operativní management a marketing a chceš k tomu mít náskok oproti ostatním a rozumět i dopravě a logistice? Pojď studovat tuto specializaci. Uplatníš se jako top manažer a odborník v různých typech dopravních společností a ve společnostech poskytujících logistické, kurýrní a expresní služby.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Zajímá tě strategický, takticko-operativní management a marketing a chceš k tomu mít náskok oproti ostatním a rozumět i dopravě a logistice? Pojď studovat tuto specializaci. Uplatníš se jako top manažer a odborník v různých typech dopravních společností a ve společnostech poskytujících logistické, kurýrní a expresní služby.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Mosty, silnice a dálnice, tunely i letiště, to vše se staví a opravuje každý den a bez odborníka, který ví, jak na to, by se žádná stavba neobešla. Stane se z tebe inženýr, který se neztratí v žádné stavební firmě a bude uznávaným odborníkem v oblasti dopravního stavitelství.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Mosty, silnice a dálnice, tunely i letiště, to vše se staví a opravuje každý den a bez odborníka, který ví, jak na to, by se žádná stavba neobešla. Stane se z tebe inženýr, který se neztratí v žádné stavební firmě a bude uznávaným odborníkem v oblasti dopravního stavitelství.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš řídit vlastní firmu nebo se podílet na managementu velké firmy nebo zahraniční korporace? Díky studiu navazujícího oboru Ekonomika a management podniku to hravě zvládneš. Především si rozšíříš znalosti v oblasti obchodu a marketingu a manažerského řízení.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Chceš řídit vlastní firmu nebo se podílet na managementu velké firmy nebo zahraniční korporace? Díky studiu navazujícího oboru Ekonomika a management podniku to hravě zvládneš. Především si rozšíříš znalosti v oblasti obchodu a marketingu a manažerského řízení.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Zajímá tě, jak funguji společnosti v chemicko-technologickém či potravinářském průmyslu? Pak jsi tady správně! Seznam se s lukrativním studijním oborem Ekonomika a management podniků chemického průmyslu.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Cílem studia v bakalářském i navazujícím (stejně pojmenovaném) magisterském studijním programu a specializaci je připravit absolventa samostatně řešit zadané úkoly související s problematikou elektromobility, tedy elektrotechniky a elektrotechnických systémů v kolejových a silničních vozidlech a s nimi související elektrotechnické infrastruktury. Kromě toho student získá širší přehled v problematice dopravy a mechanických konstrukcích vozidel. Absolvent je potom připraven řešit jemu svěřené úkoly v širších interdisciplinárních souvislostech s využitím odpovídajících softwarových nástrojů a cizích jazyků.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem studia v bakalářském i navazujícím (stejně pojmenovaném) magisterském studijním programu a specializaci je připravit absolventa samostatně řešit zadané úkoly související s problematikou elektromobility, tedy elektrotechniky a elektrotechnických systémů v kolejových a silničních vozidlech a s nimi související elektrotechnické infrastruktury. Kromě toho student získá širší přehled v problematice dopravy a mechanických konstrukcích vozidel. Absolvent je potom připraven řešit jemu svěřené úkoly v širších interdisciplinárních souvislostech s využitím odpovídajících softwarových nástrojů a cizích jazyků.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Unikátní obor, který nenajdete nikde jinde než na Univerzitě Pardubice. Ve městě, jehož historie výroby výbušnin sahá až do minulého století. Staňte se nepostradatelným odborníkem v tomto zajímavém oboru a přijďte tento výjimečný a perspektivní obor studovat.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Baví tě angličtina, chceš ji umět pořádně, rozumět jejímu vývoji a literatuře? Angličtina je a bude světovým jazykem a málokdo ji ovládá bravurně. Jde o dvouletý navazující magisterský program pro samoplátce, studovaný v anglickém jazyce. Program je vhodný pro cizince.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Navazující magisterské studium v anglickém jazyce Ethics and Political Philosophy se zaměřuje na dva hlavní obory praktické filosofie – etiku a politickou filosofii. Vstupním předpokladem studia je velmi dobrá úroveň anglického jazyka.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Navazující magisterské studium filosofie se zaměřuje na témata evropské filosofické tradice od řeckých počátků až po současnost, a to se zvláštním zřetelem k filosofii lidské praxe – etice a politickému myšlení. Cílem studia je důkladné uvedení studentů do hlavních proudů, směrů a otázek těchto filosofických oborů, a to ve vztahu k evropskému metafyzickému myšlení. Etika a politická filosofie nejsou chápány jako oddělené specializované disciplíny, ale jako perspektivy zkoumajícího myšlení, které zůstává v původním slova smyslu filosofické.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Láká tě práce v bance, centrální bance, pojišťovně, v jiné finanční instituci nebo ve finančním oddělení firmy? Chceš dělat to, po čem je na trhu práce vysoká poptávka a co je zpravidla nadstandardně finančně ohodnoceno? Chceš detailně rozumět široké oblasti financí, ekonomie a chceš se orientovat v aktuálních ekonomických a finančních trendech? Vyber si studijní program Finance!
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Studijní magisterský program Financial Analytics and Sustainable Finance (FINDATA) byl vytvořen v rámci grantu EMDM a jedná se o dvouletý společný multidisciplinární magisterský program vyučovaný v angličtině, který propojuje finance a analýzu dat s důrazem na environmentální, sociální a správní aspekty. Etický aspekt a hodnoty Evropské unie se prolínají osnovami všech kurzů. Program je výsledkem spolupráce čtyř evropských univerzit v Česku, na Kypru, v Itálii a v Litvě a nabízí společný diplom vydaný všemi partnerskými univerzitami. Jeho cílem je vybavit absolventy komplexními znalostmi z oblasti financí a pokročilých technologií, aby se dokázali vypořádat s výzvami finančních inovací a získat dovednosti a znalosti potřebné pro úspěch v jejich kariéře.  Více informací získáte na webových stránkách Drusites | emfindata
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Studijní magisterský program Financial Analytics and Sustainable Finance (FINDATA) byl vytvořen v rámci grantu EMDM a jedná se o dvouletý společný multidisciplinární magisterský program vyučovaný v angličtině, který propojuje finance a analýzu dat s důrazem na environmentální, sociální a správní aspekty. Etický aspekt a hodnoty Evropské unie se prolínají osnovami všech kurzů. Program je výsledkem spolupráce čtyř evropských univerzit v Česku, na Kypru, v Itálii a v Litvě a nabízí společný diplom vydaný všemi partnerskými univerzitami. Jeho cílem je vybavit absolventy komplexními znalostmi z oblasti financí a pokročilých technologií, aby se dokázali vypořádat s výzvami finančních inovací a získat dovednosti a znalosti potřebné pro úspěch v jejich kariéře.  Více informací získáte na webových stránkách Drusites | emfindata
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Výzkumná činnost je nepochybně velmi záslužnou stránkou každého vědního oboru. Co se stát odborníkem nejenom na výzkum, ale také na efektivní přenos a interpretaci těchto výsledků do skutečné praxe? Pokud jsme tě právě oslovili, anebo máš zájem o tuto problematiku již delší dobu, neváhej a začni studovat obor Fyzikální chemie.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Magisterská specializace Dějiny literární kultury se zaměří především na problematiku dějin písemnictví, knih a čtenářství. Ta bude nazírána v širším sociokulturním kontextu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Gender history umožní studentům vhled do problematiky vzájemné interakce mužů a žen, dopadů příslušnosti k pohlaví na každodenní život a změn v představách o mužských a ženských rolích a pravidlech chování od středověku až po soudobé dějiny. Stranou zájmu nebudou ani dějiny tělesnosti, či procesy a mechanismy utváření diskursů pohlavní diference.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Kulturně historická studia vychází z aktuálního pojetí kulturních dějin kladoucím důraz na antropologizující směr bádání s výzkumným akcentem zohledňujícím především středoevropský vývoj v 15. - 19. století.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Kulturně historická studia slovanských zemí bude výše zmíněné historiocko-antropologizující přístupy aplikovat na specifický kulturní areál vybraných jihoslovanských a západoslovanských zemí.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Péče o kulturní dědictví směřuje do oblasti památkové péče a do disciplinárně úzce provázaných oblastí dějin stavební kultury, památkové péče a dějin umění.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Soudobé dějiny umožní studentům vhled do politických, sociálních a vojenských dějin 20. století, a to se zaměřením na dějiny Československa, nazírané v širším evropském kontextu.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
V současné době se klade stále větší důraz na kvalitu potravin. Proto je velmi důležitá jejich kontrola a pečlivý rozbor. A my víme, jak na to.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Zajímá Tě na informatice to, jak data a systémy ochránit? Chceš se stát specialistou na bezpečnost a zároveň se orientovat v ekonomických a právních vědách nebo Tě zajímá projektový management?
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Zajímá Tě na informatice to, jak data a systémy ochránit? Chceš se stát specialistou na bezpečnost a zároveň se orientovat v ekonomických a právních vědách nebo Tě zajímá projektový management?
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Během studia navazujícího programu Informační technologie se z tebe stane vysokoškolsky vzdělaný odborník v oboru IT oboru s obrovským uplatněním v praxi.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Naše společnost je ovládaná moderními technologiemi. Jestli Tě baví svět informačních technologií a zároveň chceš mít i společensko-vědní znalosti z ekonomie a dalších, pak je studium specializace Informatika ve veřejné správě to pravé pro Tebe.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Jedinečný obor, který nenajdeš jinde než na univerzitě v Pardubicích. Ve městě, jehož historie výroby výbušin sahá hluboko do minulého století. Staň se nepostradatelným odborníkem v této zajímavé oblasti a pojď studovat tento speciální a perspektivní obor.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Komunikační, radarová a senzorová technika se stala nedílnou součástí našich životů. S komunikačními a radarovými/senzorovými systémy se denně setkáváme nejen v „chytré“ domácnosti, prostředcích pro mobilní komunikace a v oblasti volnočasových aktivit, ale hlavně v oblasti bezpečnosti pozemní a letecké dopravy či zabezpečení objektů. Staň se odborníkem určujícím nové trendy a utvářejícím budoucnost moderního oboru.