Forma studia
Jazyk studia
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Studijní obor se opírá o dvě základní vědecké disciplíny, a to "veřejná ekonomie" a "regionální ekonomie". Navrhovaný doktorský studijní program reflektuje potřeby vznikajícího evropského ekonomického regionu, jehož integrační specifika determinují i výkon veřejné správy, resp. řízení veřejného sektoru na úrovni státní, ale i na úrovni samosprávných územních celků. Současně akcentuje i dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií využívaných při řízení rozvoje regionů.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Pojí Tě citové pouto k Tvému regionu a chceš, aby se rozvíjel a žili tam spokojení lidé? Můžeš se podílet na jeho rozvoji tím, že budeš studovat na naší fakultě obor regionální rozvoj a pak se aktivně profesně zapojíš do přípravy strategického plánu svého regionu a ovlivníš tak životy mnoha lidí kolem sebe i ten svůj vlastní.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Studijní obor se opírá o dvě základní vědecké disciplíny, a to "veřejná ekonomie" a "regionální ekonomie". Navrhovaný doktorský studijní program reflektuje potřeby vznikajícího evropského ekonomického regionu, jehož integrační specifika determinují i výkon veřejné správy, resp. řízení veřejného sektoru na úrovni státní, ale i na úrovni samosprávných územních celků. Současně akcentuje i dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií využívaných při řízení rozvoje regionů.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studijní obor se opírá o dvě základní vědecké disciplíny, a to "veřejná ekonomie" a "regionální ekonomie". Navrhovaný doktorský studijní program reflektuje potřeby vznikajícího evropského ekonomického regionu, jehož integrační specifika determinují i výkon veřejné správy, resp. řízení veřejného sektoru na úrovni státní, ale i na úrovni samosprávných územních celků. Současně akcentuje i dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií využívaných při řízení rozvoje regionů.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš porozumět nejzazším lidským motivacím? Různé druhy náboženských představ prostupují totiž celou společností a vytváří tak i základní hodnoty každého lidského života, podle kterých se rozhodujeme, vychováváme děti nebo chápeme pojmy jako naděje, vina či čest. Studium religionistiky tě seznámí s náboženskými systémy minulosti i současnosti a rozšíří ti pohled na život a společnost.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studium
Sdružené studium
Máme pro tebe zajímavou kombinaci studia, během které se seznámíš s náboženskými tradicemi minulosti i současnosti a budeš zkoumat náboženské jevy významné pro fungování moderní společnosti. Kombinace s angličtinou ti umožní stát se například odborným překladatelem.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studium
Sdružené studium
Nabízíme ti studium Religionistiky v kombinaci s Filosofií. Toto dvouoborové studium tě seznámí s náboženskými systémy minulosti, iniciačními rituály, mýty a fake news. Zároveň si rozšíříš vědomosti v oblasti filosofického myšlení.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem studijního programu Resocializační pedagogika je vybavit studenty speciálními dovednostmi a znalostmi pro asistenční a pedagogickou práci v resocializačních a reedukačních zařízeních a institucích různých resortů. Smyslem je poskytnout absolventovi teoretické poznatky a aplikační dovednosti v pedagogických disciplínách ve vzájemné provázanosti a v mezioborových souvislostech ve smyslu praktického uplatnění ve specifických pedagogických profesích. Dalším cílem je rozvinout schopnost flexibilně přizpůsobovat své vlastní znalosti, zkušenosti a dovednosti stále se měnícím objektivním podmínkám a novým profesním požadavkům kladeným na pedagogické pracovníky a pracovníky v oblasti sociálních služeb.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Magisterský studijní program nabízí rozšíření znalostí v oboru sociální a kulturní antropologie a vizuální antropologie. To zahrnuje důkladnou znalost základů sociologické a socio- a kulturněantropologické teorie a dílčích disciplín oboru. Studium nabízí rozšíření a prohloubení znalostí kvalitativního a kvantitativního výzkumu s důrazem na etnografii. Dále také získání širokospektrálních znalostí v oboru, zejména pak etnografie, teorií a metod v sociálních vědách, etnicity a nacionalismu, ekonomické, ekologické antropologie, teorie příbuzenství i antropologie Romů.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Kultura, to je velmi široký pojem, se kterým se každý alespoň jednou v životě setkal. Lidské kultury lidstvo vždy fascinovaly. Pokud tě zajímají cizí kultury, jejich vývoj a srovnávání a chceš jim opravdu porozumět, pak je Sociální antropologie jistě obor vhodný právě pro tebe!
Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Máš bakalářský diplom v programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra nebo Ošetřovatelství a chceš se dále rozvíjet, získat úplné odborné vysokoškolské zdravotnické vzdělání v nelékařské klinické péči? Zajímá tě odborná praxe v interních oborech? Studuj náš navazující magisterský studijní program Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech.
Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Máš bakalářský diplom v programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra nebo Ošetřovatelství a chceš se dále rozvíjet, získat úplné odborné vysokoškolské zdravotnické vzdělání v nelékařské klinické péči, které má vynikající uplatnění v praxi? Zajímá tě poskytování specializované ošetřovatelské perioperační péče? Vyber si náš navazující magisterský studijní program Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče.
Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Máš bakalářský diplom v oboru porodní asistentka a chceš se dále rozvíjet, získat úplné odborné vysokoškolské zdravotnické vzdělání v oblasti nelékařské klinické péče nebo více spolupracovat s lékaři,  pracovat na odpovědnějších a odborně náročnějších a specializovanějších úkonech v oblasti perioperační péče? Pak je tu pro tebe náš navazující magisterský program Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče.    
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Získáte poznatky a dovednosti, které jsou zapotřebí při řešení problematiky konstrukce mechanické části vozidel. Budete připraveni zapojit se do vývoje, projektování, výroby nebo zkoušení silničních nebo kolejových vozidel.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studium je zaměřené na získání poznatků a dovedností nezbytných pro řešení problematiky konstrukce mechanické části kolejových, nebo silničních vozidel.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Získáte poznatky a dovednosti, které jsou zapotřebí při řešení problematiky konstrukce mechanické části vozidel. Budete připraveni zapojit se do vývoje, projektování, výroby nebo zkoušení silničních nebo kolejových vozidel.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Povrchové inženýrství lze chápat jako interdisciplinární obor, který se týká chemie a technologie jak samotných materiálů, tak povrchů a na nich aplikovaných povlaků a vrstev. Jedná se o rozvíjející se perspektivní obor, který se v podobném rozsahu na vysoké škole v ČR nestuduje.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Stane se z tebe odborník pro výkon profesí v leteckých společnostech. Na bázi dobrovolnosti můžeš získat  profesní licence a stát se tak techniky údržby letadel či piloty.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Cílem studia je připravit erudované odborníky a vědecké pracovníky v oblasti technologie a managementu v dopravě (včetně poštovních a kurýrních služeb) schopné komplexně analyzovat problémy v dané oblasti a navrhovat odpovídající řešení.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem studia je připravit erudované odborníky a vědecké pracovníky v oblasti technologie a managementu v dopravě (včetně poštovních a kurýrních služeb) schopné komplexně analyzovat problémy v dané oblasti a navrhovat odpovídající řešení.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Získáš nejnovější vědomosti a dovednosti v oblasti technologie a řízení dopravy a v logistických technologiích – jak teoretické tak praktické. Poznatky uplatníš ve všech druzích nákladní dopravy i v rámci spedice a logistiky. Cizí ti nebude ani oblast osobní dopravy včetně integrovaných dopravních systémů.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Studiem si prohloubíš poznání zákonitostí technologie a řízení všech druhů dopravy a logistiky, bez nichž se žádná zasilatelská nebo dopravní firma neobejde. Výběrem předmětů se budeš specializovat na oblast dráhy a drážní dopravy nebo na oblast silniční dopravy a logistiky.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studiem si prohloubíš poznání zákonitostí technologie a řízení všech druhů dopravy a logistiky, bez nichž se žádná zasilatelská nebo dopravní firma neobejde. Výběrem předmětů se budeš specializovat na oblast dráhy a drážní dopravy nebo na oblast silniční dopravy a logistiky.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Získáš nejnovější vědomosti a dovednosti v oblasti technologie a řízení dopravy a v logistických technologiích – jak teoretické tak praktické. Poznatky uplatníš ve všech druzích nákladní dopravy i v rámci spedice a logistiky. Cizí ti nebude ani oblast osobní dopravy včetně integrovaných dopravních systémů.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Baví tě organická chemie a chceš být mistrem na technologii barviv, výrobu léčiv nebo odborník v oblasti bezpečnostního inženýrství? Jsi na správné adrese!
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu „Technologie výroby a zpracování polymerů“ je plnohodnotně vzdělaným odborníkem v oblasti chemie makromolekulárních látek, polymerů a kompozitů, jakožto i v oblastech analýzy, charakterizace a fyziky polymerů, pokročilých technologií výroby a zpracování polymerů, tvorby kompozitních materiálů a organických povlaků.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia je příprava vysoce vzdělaných absolventů, kteří jsou schopni řešit vědecké a výzkumné úkoly základního a aplikovaného výzkumu s vazbou na problémy technické praxe,  a to zejména v dopravních prostředcích
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia je příprava vysoce vzdělaných absolventů, kteří jsou schopni řešit vědecké a výzkumné úkoly základního a aplikovaného výzkumu s vazbou na problémy technické praxe,  a to zejména v dopravních prostředcích.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia je příprava vysoce vzdělaných absolventů, kteří jsou schopni řešit vědecké a výzkumné úkoly základního a aplikovaného výzkumu s vazbou na problémy technické praxe, a to zejména v dopravních stavbách.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia je příprava vysoce vzdělaných absolventů, kteří jsou schopni řešit vědecké a výzkumné úkoly základního a aplikovaného výzkumu s vazbou na problémy technické praxe, a to zejména v dopravních stavbách.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia je připravit erudované odborníky a vědecké pracovníky v oblasti technologie a managementu v dopravě (včetně poštovních a kurýrních služeb) schopné komplexně analyzovat problémy v dané oblasti a navrhovat odpovídající řešení.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia je připravit erudované odborníky a vědecké pracovníky v oblasti technologie a managementu v dopravě (včetně poštovních a kurýrních služeb) schopné komplexně analyzovat problémy v dané oblasti a navrhovat odpovídající řešení.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Program rozvíjí komunikační kompetenci studentů v anglickém jazyce, prohlubuje jejich vhled do oboru anglický jazyk (z pohledu lingvistického a kulturně-literárního). Jeho cílem je připravit kvalifikované odborníky, učitele anglického jazyka, a vybavit je profesními kompetencemi, které jim umožní kvalitně vykonávat profesi v kontextu současných i budoucích požadavků na vzdělávání.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Jsi studijní typ a máš chuť se zavrtat ještě hlouběji do hledání udržitelných řešení pro naši planetu? Pak neváhej a začni studovat u nás.
Fakulta restaurování
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Získáte hluboké znalosti technických, technologických, uměleckých a umělecko-řemeslných aspektů v oblasti péče o kulturní dědictví. Prohloubíte si praktické dovednosti v technikách a technologii restaurování objektů na papírové a textilní podložce.
Fakulta restaurování
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Během svého studia si osvojíte širokou paletu sochařských, štukatérských a dalších umělecko-řemeslných technik na uměleckých dílech z přírodního i umělého kamene, keramiky, štuku a sádry. V teoretické rovině získáte vědomosti z oblasti přírodních i humanitních věd, zejména dějin umění, estetiky a teorie výtvarného umění. Ukážeme vám, jak tyto vědomosti propojovat. Seznámíme vás s historickými sochařskými technikami a představíme vám nejmodernější metody restaurování.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Pokud chceš, aby tvoje práce měla skutečný význam a dopad, není Ti lhostejné, v jaké společnosti žiješ, pak je pro Tebe veřejná správa skvělá volba. Naučíme Tě rozumět chodu úřadů a správním agendám, veřejným rozpočtům, plánovat rozvojové projekty, efektivně spravovat veřejný majetek. Prostě všechno, co potřebuješ k vytvoření a prosazení nápadů, které mohou pomoci tisícům lidí ve Tvém okolí.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Pokud chceš, aby tvoje práce měla skutečný význam a dopad, není Ti lhostejné, v jaké společnosti žiješ, pak je pro Tebe veřejná správa skvělá volba. Naučíme Tě rozumět chodu úřadů a správním agendám, veřejným rozpočtům, plánovat rozvojové projekty, efektivně spravovat veřejný majetek. Prostě všechno, co potřebuješ k vytvoření a prosazení nápadů, které mohou pomoci tisícům lidí ve Tvém okolí.
Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Chceš pracovat ve zdravotnickém prostředí a stát se vysokoškolsky vzdělaným odborníkem podílejícím se na rozvoji ošetřovatelství? Umíš se samostatně a odpovědně rozhodovat? Chceš získat široké znalosti pro poskytování ošetřovatelské péče? Přihlas se do bakalářského studia našeho programu Všeobecné ošetřovatelství.
Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš pracovat ve zdravotnickém prostředí a stát se vysokoškolsky vzdělaným odborníkem podílejícím se na rozvoji ošetřovatelství? Umíš se samostatně a odpovědně rozhodovat? Chceš získat široké znalosti pro poskytování ošetřovatelské péče? Přihlas se do bakalářského studia našeho programu Všeobecné ošetřovatelství.