Forma studia
Jazyk studia
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem doktorského studijního programu je vychovat studenty k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti fyzikální chemie se zaměřením na teoretický i experimentální výzkum za použití progresivních výzkumných technik a moderních metod matematického modelování a zpracování dat.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Výzkumná činnost je nepochybně velmi záslužnou stránkou každého vědního oboru. Co se stát odborníkem nejenom na výzkum, ale také na efektivní přenos a interpretaci těchto výsledků do skutečné praxe? Pokud jsme tě právě oslovili, anebo máš zájem o tuto problematiku již delší dobu, neváhej a začni studovat obor Fyzikální chemie.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Historicko-literární studia se zaměřují na odborné zkoumání české literární kultury v historickém kontextu s důrazem na dějiny české a světové literatury; sledují, jak se v literární kultuře odrážejí vývojové změny na širším kulturním, sociálním a v posledních desetiletích také mediálním poli.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Archeologie tě nasměruje k výzkumu terénních archeologických památek. Získáš znalosti základů aktuálních konceptů oboru Historie a potřebné znalostmi praktického výzkumu archeologických památek, což v kombinaci se společným základem vytvoří podmínky pro široký záběr uplatnění.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Magisterská specializace Dějiny literární kultury se zaměří především na problematiku dějin písemnictví, knih a čtenářství. Ta bude nazírána v širším sociokulturním kontextu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Gender history umožní studentům vhled do problematiky vzájemné interakce mužů a žen, dopadů příslušnosti k pohlaví na každodenní život a změn v představách o mužských a ženských rolích a pravidlech chování od středověku až po soudobé dějiny. Stranou zájmu nebudou ani dějiny tělesnosti, či procesy a mechanismy utváření diskursů pohlavní diference.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Koncepce specializace Kulturně historická studia vychází z aktuálního pojetí kulturních dějin kladoucím důraz na antropologizující směr bádání s výzkumným akcentem zohledňujícím především novodobé, resp. moderní dějiny středoevropského prostoru.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Kulturně historická studia vychází z aktuálního pojetí kulturních dějin kladoucím důraz na antropologizující směr bádání s výzkumným akcentem zohledňujícím především středoevropský vývoj v 15. - 19. století.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Kulturně historická studia slovanských zemí bude výše zmíněné historiocko-antropologizující přístupy aplikovat na specifický kulturní areál vybraných jihoslovanských a západoslovanských zemí.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Ochrana hmotných památek vybaví studující základními znalostmi z historie kultury v kontextu dějin nemovitého kulturního dědictví.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Péče o kulturní dědictví směřuje do oblasti památkové péče a do disciplinárně úzce provázaných oblastí dějin stavební kultury, památkové péče a dějin umění.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Soudobé dějiny umožní studentům vhled do politických, sociálních a vojenských dějin 20. století, a to se zaměřením na dějiny Československa, nazírané v širším evropském kontextu.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Zdravé a kvalitní potraviny jsou důležitou součástí správného stravování každého z nás. Studijní obor Hodnocení a analýza potravin se zaměřuje na kontrolu potravin a její pečlivý rozbor. Pokud tě zmíněný obor zajímá, neváhej a začni ho studovat.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
V současné době se klade stále větší důraz na kvalitu potravin. Proto je velmi důležitá jejich kontrola a pečlivý rozbor. A my víme, jak na to.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Díky Specializaci v historiografických vědách se zorientuješ v základních historických souvislostech dějin 20. století. Stačí se přihlásit na jednu z těchto tří specializací – v pedagogických vědách, v historických vědách nebo v sociologicko-antropologických vědách. V prváku jsou předměty všech specializací stejné a na začátku druháku si můžeš specializaci bez problému změnit. 
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace v pedagogických vědách tě obecně připraví na asistenční služby v oblasti povinného školství. Stačí se přihlásit na jednu z těchto tří specializací – v pedagogických vědách, v historiografických vědách nebo v sociologicko-antropologických vědách. V prváku jsou předměty všech specializací stejné a na začátku druháku si můžeš specializaci bez problému změnit.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace v sociologicko-antropologických vědách ti přinese orientaci v sociologicko-antropologických disciplínách s důrazem na práci s etnickými skupinami, národnostními minoritami. Stačí se přihlásit na jednu z těchto tří specializací – v pedagogických vědách, v historických vědách nebo v sociologicko-antropologických vědách. V prváku jsou předměty všech specializací stejné a na začátku druháku si můžeš specializaci bez problému změnit. 
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Už teď je Ti jasné, že data a informace mají cenu zlata? IT je Tvůj život a chceš studovat informatiku? Zároveň vidíš všude kolem sebe lidi i firmy, které si svá data třeba i neúmyslně nechrání. Štve Tě, že dochází ke zneužitím a hackerským útokům, dokonce na instituce jako jsou nemocnice? Můžeš ochránit své okolí i celé firmy a instituce, když propojíš svou lásku k IT se studiem bezpečnostních systémů a ochrany dat.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Už teď je Ti jasné, že data a informace mají cenu zlata? IT je Tvůj život a chceš studovat informatiku? Zároveň vidíš všude kolem sebe lidi i firmy, které si svá data třeba i neúmyslně nechrání. Štve Tě, že dochází ke zneužitím a hackerským útokům, dokonce na instituce jako jsou nemocnice? Můžeš ochránit své okolí i celé firmy a instituce, když propojíš svou lásku k IT se studiem bezpečnostních systémů a ochrany dat
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Zajímá Tě na informatice to, jak data a systémy ochránit? Chceš se stát specialistou na bezpečnost a zároveň se orientovat v ekonomických a právních vědách nebo Tě zajímá projektový management?
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Zajímá Tě na informatice to, jak data a systémy ochránit? Chceš se stát specialistou na bezpečnost a zároveň se orientovat v ekonomických a právních vědách nebo Tě zajímá projektový management?
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš se stát členem nejžádanější komunity na trhu práce? Připravíme tě na uplatnění v oboru informačních technologií, kde budeš mít vždy skvělou budoucnost. Vlastní volbou předmětů se budeš profilovat do specializací počítačových sítí, webových aplikací, počítačové grafiky nebo operačních systémů.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Během studia navazujícího programu Informační technologie se z tebe stane vysokoškolsky vzdělaný odborník v oboru IT oboru s obrovským uplatněním v praxi.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia "Systémové inženýrství a informatika". Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita všech tří zúčastněných fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia "Systémové inženýrství a informatika". Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita všech tří zúčastněných fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
IT je alfou a omegou Tvého života? Bez technologií nedáš ani ránu? Už teď toho spoustu umíš a hledáš profesní využití pro své hobby? A chceš ještě víc? U nás žádný problém, protože nabízíme unikátní studium zaměřené na informatiku, která není jen vyloženě technicky zaměřená, ale je aplikovatelná do prostředí firem a státních úřadů. Úspěšná kariéra zaručena.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Naše společnost je ovládaná moderními technologiemi. Jestli Tě baví svět informačních technologií a zároveň chceš mít i společensko-vědní znalosti z ekonomie a dalších, pak je studium specializace Informatika ve veřejné správě to pravé pro Tebe.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia "Systémové inženýrství a informatika". Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita všech tří zúčastněných fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia "Systémové inženýrství a informatika". Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita všech tří zúčastněných fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Koncepce studijního oboru Anorganická chemie je směřována k modernímu pojetí obsahu a metodologie soudobé anorganické chemie.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia oboru Anorganická technologie je dále rozvíjet znalosti studenta získané v předchozím stupni vysokoškolského studia tohoto či příbuzného oboru se zaměřením na rozvoj vědeckého bádání a tvůrčí práce studentů.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Jedinečný obor, který nenajdeš jinde než na univerzitě v Pardubicích. Ve městě, jehož historie výroby výbušin sahá hluboko do minulého století. Staň se nepostradatelným odborníkem v této zajímavé oblasti a pojď studovat tento speciální a perspektivní obor.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Cílem studia je vychovat studenty k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti fyziky výbuchu, chemie a technologie energetických materiálů a bezpečnostního inženýrství.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem studia je vychovat studenty k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti fyziky výbuchu, chemie a technologie energetických materiálů a bezpečnostního inženýrství.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Komunikační, radarová a senzorová technika se stala nedílnou součástí našich životů. S komunikačními a radarovými/senzorovými systémy se denně setkáváme nejen v „chytré“ domácnosti, prostředcích pro mobilní komunikace a v oblasti volnočasových aktivit, ale hlavně v oblasti bezpečnosti pozemní a letecké dopravy či zabezpečení objektů. Staň se odborníkem určujícím nové trendy a utvářejícím budoucnost moderního oboru.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Komunikační, radarová a senzorová technika se stala nedílnou součástí našich životů. S komunikačními a radarovými/senzorovými systémy se denně setkáváme nejen v „chytré“ domácnosti, prostředcích pro mobilní komunikace a v oblasti volnočasových aktivit, ale hlavně v oblasti bezpečnosti pozemní a letecké dopravy či zabezpečení objektů. Staň se odborníkem určujícím nové trendy a utvářejícím budoucnost moderního oboru.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Komunikační technika je součástí každodenního života, ale jen opravdoví specialisté znají principy fungování rádiových komunikačních systémů a jejich budoucnost. Studium ti umožní stát se žádaným odborníkem v progresivně rostoucím oboru.    
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Komunikační technika je součástí každodenního života, ale jen opravdoví specialisté znají principy fungování rádiových komunikačních systémů a jejich budoucnost. Studium ti umožní stát se žádaným odborníkem v progresivně rostoucím oboru.