Forma studia
Jazyk studia
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Farmakochemie a medicinální materiály je zajímavý a lukrativní studijní obor, který ti dá znalosti a dovednosti, díky kterým se budeš moci uplatnit v praxi ve farmaceutickém průmyslu a průmyslu materiálových specialit určených pro aplikace v medicíně.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Navazující magisterské studium filosofie se zaměřuje na témata evropské filosofické tradice od řeckých počátků až po současnost, a to se zvláštním zřetelem k filosofii lidské praxe – etice a politickému myšlení. Cílem studia je důkladné uvedení studentů do hlavních proudů, směrů a otázek těchto filosofických oborů, a to ve vztahu k evropskému metafyzickému myšlení. Etika a politická filosofie nejsou chápány jako oddělené specializované disciplíny, ale jako perspektivy zkoumajícího myšlení, které zůstává v původním slova smyslu filosofické.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Přemýšlíš o věcech všedních i nevšedních? Chceš měnit svět? Proměň nejprve sama sebe osvědčenou tradicí myšlení! Filosofie ti nabízí kontakt s nadčasově aktuálním světem, který má moc člověka proměnit.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Doktorské studium filosofie katedry filosofie se zaměřuje především na filosofická témata z oblasti politické filosofie, etiky, filosofie výchovy, filosofické komeniologie, etické aspekty vědy a dějiny filosofie (viz vědecké granty a aktivity katedry a jejích členů).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Doktorské studium filosofie katedry filosofie se zaměřuje především na filosofická témata z oblasti politické filosofie, etiky, filosofie výchovy, filosofické komeniologie, etické aspekty vědy a dějiny filosofie (viz vědecké granty a aktivity katedry a jejích členů).
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studium
Sdružené studium
Nabízíme ti studium Filosofie v kombinaci s Anglickým jazykem. Toto dvouoborové studium tě připraví jak na odbornou práci s jazykem, tak ti rozšíří vědomosti v oblasti pedagogického a filosofického myšlení.  
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Nabízíme ti studium Filosofie v kombinaci s Německým jazykem. Toto dvouoborové studium tě připraví jak na odbornou práci s jazykem, tak ti rozšíří vědomosti v oblasti pedagogického a filosofického myšlení.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studium
Sdružené studium
Nabízíme ti studium Filosofie v kombinaci Religionistikou. Rozšíříš vědomosti v oblasti filosofického myšlení. Toto dvouoborové studium tě zároveň seznámí s náboženskými systémy minulosti, iniciačními rituály, mýty a fake news.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Láká tě práce v bance, pojišťovně, v jiné finanční instituci nebo ve finančním oddělení firmy? Chceš dělat to, po čem je na trhu práce vysoká poptávka a co je zpravidla nadstandardně finančně ohodnoceno? Chceš rozumět široké oblasti financí a ekonomie v souvislostech? Vyber si studijní program Finance!
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Láká tě práce v bance, centrální bance, pojišťovně, v jiné finanční instituci nebo ve finančním oddělení firmy? Chceš dělat to, po čem je na trhu práce vysoká poptávka a co je zpravidla nadstandardně finančně ohodnoceno? Chceš detailně rozumět široké oblasti financí, ekonomie a chceš se orientovat v aktuálních ekonomických a finančních trendech? Vyber si studijní program Finance!
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Zajímáš se o to, jak a proč se platí daně, jak se rozdělují jejich výnosy a chceš se dozvědět více o jednotlivých druzích daní a umět je vypočítat? Chceš vědět víc o daňovém řízení, a tedy i o tom jak přesně se daně vybírají, jak probíhá daňová kontrola a jak se nezaplacené daně vymáhají? Chceš se orientovat v tom, jak funguje Finanční správa a další správní orgány? Potom si vyber specializaci Finanční správa!
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Zajímáš se o to, jak a proč se platí daně, jak se rozdělují jejich výnosy a chceš se dozvědět více o jednotlivých druzích daní a umět je vypočítat? Chceš vědět víc o daňovém řízení, a tedy i o tom jak přesně se daně vybírají, jak probíhá daňová kontrola a jak se nezaplacené daně vymáhají? Chceš se orientovat v tom, jak funguje Finanční správa a další správní orgány? Potom si vyber specializaci Finanční správa!
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Studijní magisterský program Financial Analytics and Sustainable Finance (FINDATA) byl vytvořen v rámci grantu EMDM a jedná se o dvouletý společný multidisciplinární magisterský program vyučovaný v angličtině, který propojuje finance a analýzu dat s důrazem na environmentální, sociální a správní aspekty. Etický aspekt a hodnoty Evropské unie se prolínají osnovami všech kurzů. Program je výsledkem spolupráce čtyř evropských univerzit v Česku, na Kypru, v Itálii a v Litvě a nabízí společný diplom vydaný všemi partnerskými univerzitami. Jeho cílem je vybavit absolventy komplexními znalostmi z oblasti financí a pokročilých technologií, aby se dokázali vypořádat s výzvami finančních inovací a získat dovednosti a znalosti potřebné pro úspěch v jejich kariéře.  Více informací získáte na webových stránkách Drusites | emfindata
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Studijní magisterský program Financial Analytics and Sustainable Finance (FINDATA) byl vytvořen v rámci grantu EMDM a jedná se o dvouletý společný multidisciplinární magisterský program vyučovaný v angličtině, který propojuje finance a analýzu dat s důrazem na environmentální, sociální a správní aspekty. Etický aspekt a hodnoty Evropské unie se prolínají osnovami všech kurzů. Program je výsledkem spolupráce čtyř evropských univerzit v Česku, na Kypru, v Itálii a v Litvě a nabízí společný diplom vydaný všemi partnerskými univerzitami. Jeho cílem je vybavit absolventy komplexními znalostmi z oblasti financí a pokročilých technologií, aby se dokázali vypořádat s výzvami finančních inovací a získat dovednosti a znalosti potřebné pro úspěch v jejich kariéře.  Více informací získáte na webových stránkách Drusites | emfindata
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Cílem doktorského studijního programu je vychovat studenty k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti fyzikální chemie se zaměřením na teoretický i experimentální výzkum za použití progresivních výzkumných technik a moderních metod matematického modelování a zpracování dat.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem doktorského studijního programu je vychovat studenty k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti fyzikální chemie se zaměřením na teoretický i experimentální výzkum za použití progresivních výzkumných technik a moderních metod matematického modelování a zpracování dat.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Výzkumná činnost je nepochybně velmi záslužnou stránkou každého vědního oboru. Co se stát odborníkem nejenom na výzkum, ale také na efektivní přenos a interpretaci těchto výsledků do skutečné praxe? Pokud jsme tě právě oslovili, anebo máš zájem o tuto problematiku již delší dobu, neváhej a začni studovat obor Fyzikální chemie.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně magisterského studia v jiné, příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče. U absolventů zahraniční vysoké školy je nezbytná nostrifikace diplomu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Historicko-literární studia se zaměřují na odborné zkoumání české literární kultury v historickém kontextu s důrazem na dějiny české a světové literatury; sledují, jak se v literární kultuře odrážejí vývojové změny na širším kulturním, sociálním a v posledních desetiletích také mediálním poli.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Archeologie tě nasměruje k výzkumu terénních archeologických památek. Získáš znalosti základů aktuálních konceptů oboru Historie a potřebné znalostmi praktického výzkumu archeologických památek, což v kombinaci se společným základem vytvoří podmínky pro široký záběr uplatnění.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Magisterská specializace Dějiny literární kultury se zaměří především na problematiku dějin písemnictví, knih a čtenářství. Ta bude nazírána v širším sociokulturním kontextu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Gender history umožní studentům vhled do problematiky vzájemné interakce mužů a žen, dopadů příslušnosti k pohlaví na každodenní život a změn v představách o mužských a ženských rolích a pravidlech chování od středověku až po soudobé dějiny. Stranou zájmu nebudou ani dějiny tělesnosti, či procesy a mechanismy utváření diskursů pohlavní diference.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Kulturně historická studia vychází z aktuálního pojetí kulturních dějin kladoucím důraz na antropologizující směr bádání s výzkumným akcentem zohledňujícím především středoevropský vývoj v 15. - 19. století.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Koncepce specializace Kulturně historická studia vychází z aktuálního pojetí kulturních dějin kladoucím důraz na antropologizující směr bádání s výzkumným akcentem zohledňujícím především novodobé, resp. moderní dějiny středoevropského prostoru.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Kulturně historická studia slovanských zemí bude výše zmíněné historiocko-antropologizující přístupy aplikovat na specifický kulturní areál vybraných jihoslovanských a západoslovanských zemí.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Ochrana hmotných památek vybaví studující základními znalostmi z historie kultury v kontextu dějin nemovitého kulturního dědictví.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Péče o kulturní dědictví směřuje do oblasti památkové péče a do disciplinárně úzce provázaných oblastí dějin stavební kultury, památkové péče a dějin umění.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Soudobé dějiny umožní studentům vhled do politických, sociálních a vojenských dějin 20. století, a to se zaměřením na dějiny Československa, nazírané v širším evropském kontextu.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Zdravé a kvalitní potraviny jsou důležitou součástí správného stravování každého z nás. Studijní obor Hodnocení a analýza potravin se zaměřuje na kontrolu potravin a její pečlivý rozbor. Pokud tě zmíněný obor zajímá, neváhej a začni ho studovat.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
V současné době se klade stále větší důraz na kvalitu potravin. Proto je velmi důležitá jejich kontrola a pečlivý rozbor. A my víme, jak na to.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Díky Specializaci v historických vědách se zorientuješ v základních historických souvislostech dějin 20. století. Stačí se přihlásit na jednu z těchto tří specializací – v pedagogických vědách, v historických vědách nebo v sociologicko-antropologických vědách. V prváku jsou předměty všech specializací stejné a na začátku druháku si můžeš specializaci bez problému změnit. 
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace v pedagogických vědách tě obecně připraví na asistenční služby v oblasti povinného školství. Stačí se přihlásit na jednu z těchto tří specializací – v pedagogických vědách, v historických vědách nebo v sociologicko-antropologických vědách. V prváku jsou předměty všech specializací stejné a na začátku druháku si můžeš specializaci bez problému změnit.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace v sociologicko-antropologických vědách ti přinese orientaci v sociologicko-antropologických disciplínách s důrazem na práci s etnickými skupinami, národnostními minoritami. Stačí se přihlásit na jednu z těchto tří specializací – v pedagogických vědách, v historických vědách nebo v sociologicko-antropologických vědách. V prváku jsou předměty všech specializací stejné a na začátku druháku si můžeš specializaci bez problému změnit. 
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Už teď je Ti jasné, že data a informace mají cenu zlata? IT je Tvůj život a chceš studovat informatiku? Zároveň vidíš všude kolem sebe lidi i firmy, které si svá data třeba i neúmyslně nechrání. Štve Tě, že dochází ke zneužitím a hackerským útokům, dokonce na instituce jako jsou nemocnice? Můžeš ochránit své okolí i celé firmy a instituce, když propojíš svou lásku k IT se studiem bezpečnostních systémů a ochrany dat.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Už teď je Ti jasné, že data a informace mají cenu zlata? IT je Tvůj život a chceš studovat informatiku? Zároveň vidíš všude kolem sebe lidi i firmy, které si svá data třeba i neúmyslně nechrání. Štve Tě, že dochází ke zneužitím a hackerským útokům, dokonce na instituce jako jsou nemocnice? Můžeš ochránit své okolí i celé firmy a instituce, když propojíš svou lásku k IT se studiem bezpečnostních systémů a ochrany dat
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Zajímá Tě na informatice to, jak data a systémy ochránit? Chceš se stát specialistou na bezpečnost a zároveň se orientovat v ekonomických a právních vědách nebo Tě zajímá projektový management?
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Zajímá Tě na informatice to, jak data a systémy ochránit? Chceš se stát specialistou na bezpečnost a zároveň se orientovat v ekonomických a právních vědách nebo Tě zajímá projektový management?